Toàn ngành GTVT hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6/2023)

Tác giả: Cẩm Phú

saosaosaosaosao
Xã hội 27/05/2023 12:48

Ngày Môi trường thế giới 05/6/2023 được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa”. Để có những việc làm thiết thực, Bộ GTVT đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, điều kiện tổ chức thực hiện hiệu quả theo chủ đề năm 2023.Toàn ngành GTVT hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6/2023) - Ảnh 1.

Rác thải nhựa là nguồn gây ô nhiễm môi trường trầm trọng, đe dọa hệ sinh thái của trái đất

Theo đó, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tổ chức tuyên truyền và thực hiện các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luật pháp quốc tế về biển, đảo; các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển; quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; các cơ chế, chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường...

Các đơn vị tăng cường nghiên cứu, chuyển giao công nghệ tiên tiến để tái chế chất thải nhựa trở thành các sản phẩm hữu ích, thân thiện với môi trường; khuyến khích các nghiên cứu về biển, đảo, hoạt động sản xuất kinh doanh thân thiện với môi trường biển; thực hiện thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn.

Toàn ngành GTVT hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6/2023) - Ảnh 2.

Chung tay bảo vệ môi trường biển

Các cơ quan truyền thông, báo chí ngành GTVT tăng thời lượng, tần suất tuyên truyền về các hoạt động, thông điệp, chủ đề về bảo vệ môi trường, các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, ngày Đại dương thế giới năm 2023, trong đó tập trung tuyên truyền các mô hình điển hình trong việc thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn, các hoạt động phát triển kinh tế biển, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, xây dựng văn hóa sinh thái biển; đổi mới và đa dạng hóa, hiện đại hóa về hình thức, nội dung, công cụ, phương thức, phương tiện thông tin, tuyên truyền; vận dụng nền tảng công nghệ và mạng xã hội để truyền thông "Giải pháp cho ô nhiễm nhựa", cho hành động "Chống ô nhiễm nhựa" để tạo sự lan tỏa, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân; tiếp tục đầu tư nguồn lực cho công tác tuyên truyền về biển, đảo; tổ chức các chương trình bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị, cập nhật kiến thức cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền, các cơ quan truyền thông, báo chí; mở rộng hơn nữa lực lượng làm công tác tuyên truyền về biển, đảo.

Thực hiện nhân rộng các mô hình hiệu quả trong việc tổ chức thu phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn; ra quân dọn, xử lý rác tại các điểm đen và ô nhiễm rác thải nhựa ở sông, hồ, bờ biển; phát hiện, biểu dương, khen thưởng tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp có thành tích, sáng kiến tiêu biểu trong hoạt động bảo vệ môi trường, nhất là giải pháp, sáng kiến giảm rác thải nhựa; có đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo.

Căn cứ tình hình thực tế, cao điểm từ cuối tháng 5 đến kết thúc tháng 6 năm 2023, các cơ quan, đơn vị đồng loạt tổ chức các hoạt động cộng đồng như: Mít tinh, phong trào ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom, xử lý chất thải; phát động Chiến dịch chung tay giảm thiểu rác thải nhựa bằng các hành động thiết thực như thành lập liên minh nói không với túi nilon khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần; đẩy mạnh hoạt động thu hồi, tái chế, tái sử dụng túi nilon khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần; khuyến khích người tiêu dùng, sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường; treo băng rôn, pano, áp phích (khuyến khích thiết kế từ các vật liệu có tính thân thiện môi trường) tại các cơ quan, đơn vị, địa điểm phù hợp để đẩy mạnh tuyên truyền đạt tính lan tỏa cao; tổ chức hội thảo, hội nghị, tọa đàm, diễn đàn về công tác quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả, công bằng, bền vững tài nguyên biển, hải đảo; kiểm soát ô nhiễm môi trường biển; chủ động ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.