Vì sao hơn 30 xe ôtô tập lái ở Đà Nẵng bị thu hồi giấy phép?

Tác giả: Quốc Nhựt

saosaosaosaosao
Pháp luật giao thông 30/03/2023 19:14

Sở GTVT TP. Đà Nẵng vừa có quyết định thu hồi giấy phép xe tập lái đã cấp cho 33 xe ôtô của 6 cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn.

Vì sao hơn 30 xe tập lái ở Đà Nẵng bị thu hồi giấy phép? - Ảnh 1.

33 ô tô tập lái chưa lắp thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học lái xe trên đường của học viên theo quy định. Ảnh minh họa

Sở GTVT Đà Nẵng vừa thu hồi 33 Giấy phép xe tập lái của các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn, gồm:

- Trường Trung cấp nghề GTCC Đà Nẵng: 09 giấy phép xe tập lái;

- Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 579: 03 giấy phép xe tập lái;

- Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Đào tạo lái xe ô tô - mô tô MASCO: 11 giấy phép xe tập lái;

- Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Đào tạo lái xe ô tô - mô tô Miền Trung: 01 giấy phép xe tập lái;

- Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Đào tạo lái xe ô tô - mô tô Sao Vàng: 02 giấy phép xe tập lái;

- Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Đào tạo lái xe Sơn Hùng: 07 giấy phép xe tập lái.

Lý do việc thu hồi giấy phép, Sở GTVTĐà Nẵng cho biết do các xe ô tô tập lái chưa lắp thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học lái xe trên đường của học viên theo quy định tại điểm 2 khoản 1 Điều 1 Nghị định số 138/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ nên không đáp ứng các điều kiện của xe tập lái dùng để đào tạo lái xe ô tô theo quy định.

Sở GTVT Đà Nẵng cũng yêu cầu các cơ sở đào tạo lái xe liên quan có trách nhiệm giao nộp lại các giấy phép xe tập lái theo danh sách cho đơn vị này.