10 thành phố đông dân nhất thế giới

Du lịch 17/05/2017 05:29

Theo thống kê của JM, Thủ đô Tokyo (Nhật Bản) chính là thành phố đông dân nhất thế giới năm 2017. Dân số của thành phố này lên tới 37,2 triệu người.

11. Thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Dân số: 37,2 triệu người.

22. Thủ đô Jakarta, Indonesia. Dân số: 26,06 triệu người.

33. Thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Dân số: 23,9 triệu người.

44. Thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Dân số: 22,545 triệu người.

55. Thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Dân số: 22,24 triệu người.

66. Thủ đô Manila, Philippines. Dân số: 20,76 triệu người.

77. Thành phố Karachi, Pakistan. Dân số: 20,7 triệu người.

88. Thành phố Sao Paulo, Brazil. Dân số: 20,16 triệu người.

99. Thành phố Mexico, Mexico. Dân số: 20 triệu người.9

1010. Thành phố New York, Mỹ. Dân số: 18,5 triệu người.

Ý kiến của bạn

Bình luận