10 trường đại học tốt nhất thế giới 2015

20/07/2015 15:34

Danh sách 10 trường đại học tốt nhất thế giới năm 2015 do trang Business Insider giới thiệu...

d110. Đại học Cornell: Quốc gia: Mỹ, Xếp hạng trong nước: 8, Xếp hạng về chất lượng giáo dục toàn cầu: 12, Xếp hạng về công việc của sinh viên sau tốt nghiệp: 18, Tổng điểm: 86,79/100

d29. Đại học Princeton: Quốc gia: Mỹ, Xếp hạng trong nước: 7, Xếp hạng về chất lượng giáo dục toàn cầu: 4, Xếp hạng về công việc của sinh viên sau tốt nghiệp: 15, Tổng điểm: 89,42/100

d38. Đại học Chicago: Quốc gia: Mỹ, Xếp hạng trong nước: 7, Xếp hạng về chất lượng giáo dục toàn cầu: 4, Xếp hạng về công việc của sinh viên sau tốt nghiệp: 15, Tổng điểm: 90,7/100

d47. Đại học California, Berkeley: Quốc gia: Mỹ, Xếp hạng trong nước: 5, Xếp hạng về chất lượng giáo dục toàn cầu: 5, Xếp hạng về công việc của sinh viên sau tốt nghiệp: 21, Tổng điểm: 92,25/100

d56. Đại học Columbia; Quốc gia: Mỹ, Xếp hạng trong nước: 4, Xếp hạng về chất lượng giáo dục toàn cầu: 13, Xếp hạng về công việc của sinh viên sau tốt nghiệp: 6, Tổng điểm: 96,14/100

d65. Đại học Oxford: Quốc gia: Anh, Xếp hạng trong nước: 2, Xếp hạng về chất lượng giáo dục toàn cầu: 7, Xếp hạng về công việc của sinh viên sau tốt nghiệp: 13, Tổng điểm: 96,46/100

d74. Đại học Cambridge: Quốc gia: Anh, Xếp hạng trong nước: 1, Xếp hạng về chất lượng giáo dục toàn cầu: 2, Xếp hạng về công việc của sinh viên sau tốt nghiệp: 10, Tổng điểm: 96,81/100

d83. Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT): Quốc gia: Mỹ, Xếp hạng trong nước: 3, Xếp hạng về chất lượng giáo dục toàn cầu: 3, Xếp hạng về công việc của sinh viên sau tốt nghiệp: 11, Tổng điểm: 97,54/100

d92. Stanford University : Quốc gia: Mỹ, Xếp hạng trong nước: 2, Xếp hạng về chất lượng giáo dục toàn cầu: 9, Xếp hạng về công việc của sinh viên sau tốt nghiệp: 2, Tổng điểm: 98,66/100

d101. Đại học Harvard: Quốc gia: Mỹ, Xếp hạng trong nước: 1, Xếp hạng về chất lượng giáo dục toàn cầu: 1, Xếp hạng về công việc của sinh viên sau tốt nghiệp: 1, Tổng điểm: 100/100

 

Ý kiến của bạn

Bình luận