54 trạm BOT thu 11.190.486 triệu đồng trong năm 2021

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Sự kiện 17/02/2022 08:37

Tổng cục ĐBVN vừa báo cáo Bộ GTVT về doanh thu tại 54 dự án đang thu phí hoàn vốn trên cả nước


 

Theo lãnh đạo tổng cục ĐBVN năm 2021, tổng doanh thu từ 54 dự án đang thu phí hoàn vốn tại các dự án BOT đạt 

Tram thu phi bac Binh dinh
Trạm thu phí Bắc Bình Định 

Theo lãnh đạo tổng cục ĐBVN năm 2021, tổng doanh thu từ 54 dự án đang thu phí hoàn vốn tại các dự án BOT đạt 11.190.486 triệu đồng và Quý IV, đạt 2.978.282 triệu đồng. Theo lũy kế trong năm 2021 doanh thu Quý I đạt 3.339.312 triệu đồng; Quý II đạt 3.140.826 triệu đồng và Quý III đạt 1.732.066 triệu đồng. 

Được biết, trong năm 2021, nhiều trạm BOT đã không thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ trong khoảng thời gian giãn cách xã hội tại các địa phương thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg.

Ý kiến của bạn

Bình luận