7 lưu ý tránh mất tiền oan khi đi dưới mưa bão

Lái xe an toàn 12/11/2019 07:02

Miền Trung, miền Nam bắt đầu vào mùa mưa bão với những rủi ro nhiều tiềm ẩn. Nếu bắt buộc phải đi ra ngoài lúc mưa bạn cần nhớ những điều sau để hạn chế những thiệt hại về người và tài sản.

sua11111111
22222
3333333
4444444
555555
666666
7777777
Ý kiến của bạn

Bình luận