7 nhiệm vụ trọng tâm xây dựng Đảng bộ Bộ GTVT trong sạch, vững mạnh

06/02/2020 13:30

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông trao đổi với PV về những nhiệm của Đảng uỷ Bộ GTVT sẽ triển khai trong thời gian tới


 

9814de4a729a8ac4d38b
Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông kiểm tra ứng dụng vật liệu mới tại cầu Thanh Trì.

 Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông khẳng định lãnh đạo bộ sẽ chỉ đạo xuyên suốt 7 nhiệm vụ trọng tâm để toàn ngành nắm bắt những cơ hội và vượt qua thách thức phát triển thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020.

Chủ động, tích cực và tập trung lãnh đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ

Đồng chí đánh giá thế nào về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của Đảng bộ Bộ GTVT?

Năm qua được xác định  là năm “tăng tốc” phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, cũng là năm có những khó khăn, thách thức đối với ngành GTVT. Tuy nhiên, với sự quan tâm của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, sự phối hợp chặt chẽ giữa lãnh đạo Bộ, Ban Cán sự đảng Bộ với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Đảng ủy Bộ đã thể hiện sự quyết tâm cao, chủ động, sáng tạo, thực hiện phương châm đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, tập trung cho cơ sở, để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2019 trong toàn Đảng bộ Bộ. Đặc biệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị ngành GTVT ngay từ đầu năm theo sát phương châm hành động của Chính phủ: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”.

 Những kết quả cụ thể đó là gì, thưa đồng chí?

Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của Đảng bộ Bộ GTVT được thể hiện rõ trong tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác quản lý nhà nước chuyên ngành GTVT tiếp tục được tăng cường; Phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án quan trọng quốc gia về đầu tư phát triển KCHTGT, quản lý hoạt động vận tải, giảm thời gian, chi phí vận tải trong logistics, bảo đảm TTATGT.

Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật tiếp tục được quan tâm, chú trọng. Bộ đã chỉ đạo nghiên cứu, triển khai xây dựng nhiều đề án nhằm tăng cường kết nối, phát triển hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn cả nước, tăng cường bảo đảm TTATGT các lĩnh vực. Chất lượng dịch vụ vận tải tiếp tục được cải thiện, sản lượng vận tải tăng cao, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra trên 10%. TNGT giảm trên cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết, bị thương so với năm 2018 từ 5-10%, đạt chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao.

Công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng kiến trúc Chính phủ điện tử tiếp tục được triển khai quyết liệt, đặc biệt là việc thực hiện kết nối, gửi - nhận, xử lý văn bản trên trục liên thông văn bản quốc gia được nỗ lực triển khai theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.

Trong lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, toàn Đảng bộ tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nghiêm túc, đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra; Phương thức nghiên cứu, học tập tiếp tục được đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.

Cùng đó, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định nêu gương được tập trung chỉ đạo. Xây dựng và triển khai có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Chủ động nắm tình hình dư luận xã hội, định hướng công tác tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ. Tăng cường quản lý, giám sát đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, phát huy vai trò trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Đẩy mạnh tuyên truyền đại hội Đảng các cấp

Năm 2020, Đảng bộ Bộ GTVT sẽ triển khai nhiệm vụ tuyên truyền thế nào thưa đồng chí ?

Năm nay có nhiều ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của ngành GTVT, đặc biệt là kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020); Đồng thời sẽ tiến hành Đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2020); 75 năm truyền thống ngành GTVT (28/8/1945 - 28/8/2020). Vì vậy, Đảng bộ Bộ GTVT cần tập trung tuyên truyền cho các ngày lễ, các hoạt động kỷ niệm quan trọng này.

Các kế hoạch, hoạt động tuyên truyền cần tập trung vào các nội dung gì, thưa đồng chí?

Đảng ủy Bộ đã ban hành và triển khai kế hoạch, chương trình hoạt động trong năm 2020, trước mắt là tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng trong toàn Đảng bộ Bộ ngay sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm, khơi dậy và bồi đắp niềm tin, niềm tự hào đối với Đảng, Bác Hồ và công cuộc đổi mới đất nước; Cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, vận hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp và các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước năm 2020. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó tập trung tuyên truyền công tác chuẩn bị đại hội, việc lấy ý kiến góp ý văn kiện Đại hội đảng bộ các cấp, kết quả đại hội ở mỗi cấp và công tác chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng. Đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là hoạt động xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch...

Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 2020

Theo đồng chí, năm 2020 sẽ có những thách thức gì và Đảng bộ Bộ cần thực hiện nhiệm vụ trọng tâm nào?

 Dự báo tình hình quốc tế và trong nước năm nay có nhiều thuận lợi và cơ hội phát triển, đan xen khó khăn, thách thức, tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Bộ. Ban chấp hành Đảng bộ Bộ đã quyết định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành Đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả theo tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên, CNVC-LĐ trong toàn Đảng bộ nhằm tổ chức thành công đại hội đảng các cấp.

Thứ hai, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tổ chức quán triệt, học tập và xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến từng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và mỗi đảng viên; Cụ thể hóa nội dung chuẩn mực đạo đức của tập thể và cán bộ, đảng viên phù hợp, hiệu quả gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Thứ ba, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu và triển khai các nghị quyết cấp trên theo Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối. Chủ động nắm tình hình và định hướng công tác tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị; Đảm bảo thông tin kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Thứ tư, tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên; Nâng cao chất lượng cấp ủy, chi bộ, tăng cường sinh hoạt chuyên đề. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ công tác tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo các quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và Đảng ủy Khối.

Thứ năm, chỉ đạo cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp ủy cơ sở thực hiện Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW ngày 12/12/2019 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tập trung giải quyết tốt các vấn đề về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ nhân sự đại hội đảng các cấp; Giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại tố cáo, nhất là đơn thư liên quan đến nhân sự đại hội.

Thứ sáu, duy trì mối quan hệ phối hợp công tác chặt chẽ giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ với Ban Cán sự đảng Bộ để lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2020.

Thứ bảy, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2020. Tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa thể thao thiết thực hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập ngành GTVT; Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước ngành GTVT, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị năm 2020...

Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2020, với truyền thống 72 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ Bộ GTVT tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của toàn Đảng bộ Bộ với trọng tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động từ chi bộ đến đảng ủy các cơ sở và Đảng ủy Bộ; Triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong toàn Đảng bộ Bộ GTVT.

Cảm ơn đồng chí!

Ý kiến của bạn

Bình luận