aaaa

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
26/03/2021 09:49

Ngành Đường sắt sẽ tổ chức chạy nhiều tàu khách tuyến Bắc - Nam, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.

duong-sat-bac-nam-15321
Ngành Đường sắt tăng cường tàu khách Bắc - Nam dịp lễ 30/4, 1/5

Theo đó, tuyến Hà Nội - Thanh Hóa, ngày 30/4 chạy tàu khách TH1 xuất phát ga Hà Nội lúc 7h55, đến ga Thanh Hóa lúc 11h30; Ngày 3/5, chạy tàu khách TH2 xuất phát ga Thanh Hóa lúc 13h25, đến ga Hà Nội lúc 17h50.

Tuyến Hà Nội - Vinh, ngoài các đôi tàu khách chạy thường xuyên NA1/NA2, SE35/SE36, trong các ngày 29, 30/4/2021 chạy thêm các tàu khách NA3, NA7 và NA9 xuất phát tại ga Hà Nội. Tàu NA3 xuất phát lúc 22h45, đến ga Vinh lúc 05h45; Tàu NA7 xuất phát lúc 23h15, đến ga Vinh lúc 6h25; Tàu NA9 xuất phát lúc 23h40, đến ga Vinh lúc 7h05.

Chiều ngược lại, ngày 2/5/2021 chạy thêm tàu khách NA8, xuất phát ga Vinh lúc 22h50, đến ga Hà Nội lúc 6h30. Ngày 3/5 chạy thêm các tàu NA4, NA8 và NA12. Tàu khách NA4 xuất phát ga Vinh lúc 22h14/22h21, đến ga Hà Nội lúc 05h20. Tàu NA8 xuất phát ga Vinh lúc 22h50, đến ga Giáp Bát lúc 6h00. Tàu NA12 xuất phát ga Vinh lúc 13h45, đến ga Hà Nội lúc 20h50.

Tuyến Hà Nội - Đồng Hới, ngày 29/4/2021 chạy thêm các tàu QB1, QB3, QB5 xuất phát tại ga Hà Nội. Tàu QB1 xuất phát lúc 20h45, đến ga Đồng Hới lúc 6h40. Tàu QB3 xuất phát lúc 21h10, đến Đồng Hới lúc 07h40. Tàu QB5 xuất phát lúc 21h40, đến ga Đồng Hới lúc 8h55. Ngày 30/4 chạy thêm tàu QB1.

Chiều ngược lại, ngày 2/5 chạy thêm tàu QB2 xuất phát ga Đồng Hới lúc 21h00, đến ga Hà Nội lúc 08h12; Tàu QB4 xuất phát ga Đồng Hới lúc 16h50, đến ga Hà Nội lúc 04h10. Ngày 3/5/2021 chạy thêm tàu QB4.

Tuyến Hà Nội - Huế, công ty phối hợp với Hiệp hội Unesco tổ chức chạy đoàn tàu Charter (đoàn tàu thuê bao) từ Hà Nội đến Huế mang số hiệu SE19/SE20. Tàu SE19 chạy tại ga Hà Nội lúc 20h10 ngày 29/4, đến ga Huế lúc 9h40. Ngày 2/5chạy tàu SE20 tại ga Huế lúc 14h10, đến ga Hà Nội lúc 5h20.

Ở phía Nam, Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn thông báo tăng tàu đi Nha Trang, Phan Thiết dịp 30/4, 1/5. Theo đó, tăng tàu SNT2 xuất phát ga Sài Gòn lúc 21h20 các ngày 29, 30/4 và các ngày 1, 2/5/2021; Tăng tàu SNT1 xuất phát ga Nha Trang lúc 20h00 ngày 30/4 và các ngày 1, 2, 3/5/2021.

Tuyến Sài Gòn - Phan Thiết, chạy thêm đôi tàu SPT1/SPT2 các ngày 30/4 và 1, 2, 3/5/2021. Tàu SPT1 xuất phát ga Phan Thiết lúc 13h20, đến ga Sài Gòn lúc 17h52; Tàu SPT2 xuất phát ga Sài Gòn lúc 6h45, đến ga Phan Thiết lúc 10h29.

Ý kiến của bạn

Bình luận