An Giang khôi phục hoạt động vận tải trong tình hình mới

Tác giả: Văn Quyết

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 29/11/2021 10:19

Sở GTVT tỉnh An Giang khôi phục lại hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ, đường thủy nội địa đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

h8-2321-1902.
An Giang khôi phục hoạt động vận tải trong tình hình mới đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ngày 28/11, ông Nguyễn Phú Tân - Giám đốc Sở GTVT tỉnh An Giang đã ký Công văn 2690/SGTVT-QLVTPT&NL về việc khôi phục hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ, đường thủy nội địa theo công bố cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Căn cứ Thông báo 4166/TB-SYT, ngày 26/11 của Sở Y tế tỉnh An Giang về việc cập nhật cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang là cấp độ 2, Sở GTVT tỉnh An Giang thông báo đến các tổ chức, đơn vị liên quan khôi phục lại hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ, đường thủy nội địa đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 theo Văn bản 2355/SGTVT-PQLVTPT&NL, ngày 24/10 về việc hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh.

Sở GTVT An Giang đề nghị các tổ chức, đơn vị liên quan thường xuyên cập nhật cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang đối với cấp độ 1 và cấp độ 2 hoạt động bình thường; cấp độ 3 và cấp độ 4 tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ, đường thủy nội theo công bố cấp độ dịch COVID-19 của Sở Y tế An Giang.

Sở GTVT tỉnh An Giang yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải và bến xe thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của cơ quan y tế.

Ý kiến của bạn

Bình luận