Bắc Giang: Phê duyệt 196 điểm đấu nối vào quốc lộ trên địa bàn

Tác giả: P.V

saosaosaosaosao
Đường bộ 09/07/2022 07:58

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt các điểm đấu nối vào quốc lộ trên địa bàn.


 

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo đó, tổng số điểm đấu nối các tuyến QL1, QL17, QL31, QL37 và QL279 đi qua địa bàn tỉnh Bắc Giang là 196 điểm. Trong đó, QL1 có 13 điểm bao gồm 08 điểm đấu nối từ đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường đô thị; 05 điểm đấu nối từ các khu vực, công trình phục vụ quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội.

Tại QL17 có 39 điểm bao gồm 30 điểm đấu nối từ đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường đô thị; 09 điểm đấu nối từ các khu vực, công trình phục vụ quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội.

Với QL31 có 70 điểm bao gồm 51 điểm đấu nối từ đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường đô thị; 19 điểm đấu nối từ các khu vực, công trình phục vụ quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội.

QL37 có 44 điểm bao gồm 33 điểm đấu nối từ đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường đô thị; 11 điểm đấu nối từ các khu vực, công trình phục vụ quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội.

QL279 có 30 điểm bao gồm 23 điểm đấu nối từ đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường đô thị; 07 điểm đấu nối từ các khu vực, công trình phục vụ quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội.

Cũng theo quyết định trên, UBND tỉnh giao cho Sở GTVT Bắc Giang triển khai công bố các điểm đấu nối vào quốc lộ đến các địa phương, các đơn vị liên quan và tổ chức thực hiện theo quy định. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và các địa phương liên quan tham mưu, tổng hợp đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung các điểm đấu nối vào quốc lộ trong trường hợp cần thiết.

Đối với UBND các huyện, TP. Bắc Giang tổ chức thực hiện nâng cấp, cải tạo hoặc xây dựng các nút giao đấu nối vào quốc lộ theo các điểm đấu nối vào quốc lộ được phê duyệt đảm bảo phù hợp với quy hoạch của địa phương và an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ.

Ý kiến của bạn

Bình luận