Bắc Ninh: Siết chặt kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng đường bộ

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
An toàn giao thông 22/06/2022 10:21

Bắc Ninh ra quân thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng đường bộ” diễn ra từ ngày 15/6/2022 đến 15/7/2022 trên địa bàn tỉnh.


 

Lực lượng CSGT tỉnh Bắc Ninh tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, chốt trực trên các tuyến đường.

Lực lượng CSGT tỉnh Bắc Ninh tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, chốt trực trên các tuyến đường.

Thời gian qua, hiện tượng xe kinh doanh vận tải chở hàng hóa, nguyên vật liệu quá khổ quá tải, xe chở hàng hóa siêu trường, siêu trọng nhưng chưa thực hiện đúng quy định về việc xếp hàng hóa khi tham gia giao thông trên đường bộ, đồng thời chưa thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh vận tải hàng hoá bằng xe ô tô.

Trước thực trạng đó, ngày 12/5, lãnh đạo Sở GTVT Bắc Ninh đã chỉ đạo Thanh tra Sở xây dựng và ban hành kế hoạch số 38/KH-TTr kế hoạch cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến lắp camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Theo đó, các Đội Thanh tra số 1, số 2 đã tổ chức xử lý vi phạm liên quan đến lắp camera trên xe để ghi, lưu trữ dữ liệu trong quá trình tham gia giao thông đối với các phương tiện thuộc diện phải lắp camera theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP. 

Lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng đường bộ.

Lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng đường bộ.

Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT tại công văn số 5806/BGTVT-VT ngày 10/6/2022 về việc “tăng cường công tác quản lý đảm bảo chấp hành đúng quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô”, Sở GTVT Bắc Ninh yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hoá trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện các quy định của Chính phủ và Bộ GTVT đã ban hành. Trong đó, đặc biệt lưu ý thực hiện quy định về xếp hàng hóa trên xe ô tô khi tham gia giao thông trên đường bộ tại Thông tư số 35/2013/TT-BGTVT ngày 21/10/2013 của Bộ GTVT. Truyền dẫn dữ liệu giám sát hành trình (GPS) đầy đủ về máy chủ của Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Sở GTVT để theo dõi, kịp thời chấn chỉnh, xử lý vi phạm.

Lực lượng CSGT tỉnh Bắc Ninh kiên quyết xử lý các trường hợp xe

Lực lượng CSGT tỉnh Bắc Ninh kiên quyết xử lý các trường hợp xe "quá tải, quá khổ" vi phạm tải trọng.

Sở GTVT Bắc Ninh cũng yêu cầu các phương tiện lắp đặt và truyền dẫn đầy đủ, chính xác, kịp thời dữ liệu hình ảnh từ camera theo quy định đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công ten nơ, xe đầu kéo. Các đơn vị kinh doanh vận tải tuyệt đối không đưa phương tiện thuộc đối tượng phải lắp camera nhưng chưa lắp đặt ra hoạt động kinh doanh vận tải.

Song song với đó, Sở GTVT đã xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra các đơn vị kinh doanh vận tải và báo cáo Thanh tra tỉnh để thống nhất Kế hoạch thanh tra hàng năm theo quy định. Đồng thời, triển khai thực hiện Kế hoạch “Cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng đường bộ” diễn ra từ ngày 15/6/2022 đến 15/7/2022 trên địa bàn tỉnh.

Ý kiến của bạn

Bình luận