Bàn giao Dự án đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

Tác giả: Vi Hoa

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 27/05/2018 09:38

Bộ GTVT vừa ký biên bản bàn giao cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các hồ sơ, tài liệu liên quan Dự án đầu tư tuyến cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn.


2E3CF7A4-731B-497B-A05D-51809F1B9104.
Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công và Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Lý Vinh Quang đã ký biên bản bàn giao cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các hồ sơ, tài liệu liên quan Dự án đầu tư tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đổi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý dự án cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn, vừa qua, tại tỉnh Lạng Sơn, Bộ GTVT phối hợp với UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ bàn giao quyền và nhiệm vụ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền Dự án cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn từ Bộ GTVT cho UBND tỉnh Lạng Sơn. Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công và Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Lý Vinh Quang đồng chủ trì buổi lễ.

Nhấn mạnh ý nghĩa, vai trò của tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn đối với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của đất nước, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công cho rằng, mặc dù các bộ ngành, địa phương đã vào cuộc tích cực, tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện dự án cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Để giải quyết những vấn đề còn tồn tại, sau khi tỉnh Lạng Sơn đề nghị được thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước đối với dự án, Bộ đã xin ý kiến các bộ, ngành liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ và được Thủ tướng đồng ý về mặt nguyên tắc. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đổi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quản lý dự án, Bộ GTVT và các cơ quan chuyên môn của Bộ đã nhanh chóng làm việc tích cực để bàn giao quyền và nhiệm vụ cơ quan quản lý nhà nước đối với dự án cho tỉnh Lạng Sơn.

Dự án Cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong phát triển kinh tế, quốc phòng an ninh của tỉnh, của đất nước. Để nâng cao hiệu quả của tuyến cao tốc, việc bổ sung đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng là rất cần thiết, đây cũng là là miềm mong mỏi của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Việc chuyển đổi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý dự án là bước khởi đầu tốt đẹp để tỉnh nỗ lực hoàn thành dự án theo kế hoạch.

AD92061D-CE5F-410A-BB30-A805C8EE15F4.
Toàn cảnh Lễ bàn giao.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công và Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Lý Vinh Quang đã ký biên bản bàn giao cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các hồ sơ, tài liệu liên quan Dự án đầu tư tuyến cao tốc Bắc Giang – TP Lạng Sơn đoạn km 45 +100 – 108+500, kết hợp tăng cường mặt đường QL1 đoạn km 1+800 – km 106+500, tỉnh Bắc Giang và Lạng Sơn; bổ sung đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức hợp đồng BOT.

Theo kế hoạch, việc triển khai, tổ chức giao nhận hồ sơ, tài liệu liên quan sẽ hoàn thành trước 15/6; bàn giao hiện trường dự án trước 30/6.

Tại buổi Lễ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công cũng khẳng định, với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành, Bộ GTVT và các cơ quan chuyên môn sẽ tiếp tục hỗ trợ, đồng hành với tỉnh Lạng Sơn trong giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Đồng thời, Thứ trưởng cũng đề nghị tỉnh Lạng Sơn nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục liên quan theo quy định để bổ sung đoạn Chi Lăng - Hữu Nghị và dự án theo hình thức hợp đồng BOT; hoàn thiện các quy trình, thủ tục thu giá BOT đối với hợp phần cải tạo, nâng cấp QL1.

Ý kiến của bạn

Bình luận