Ban QLDA Mỹ Thuận thiếu quyết liệt xử lý nhà thầu làm chậm cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ

Tác giả: Đình Quang

saosaosaosaosao
Đường bộ 22/09/2023 15:23

Dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ đang chậm tiến độ, chưa đáp ứng yêu cầu xuất phát chủ yếu từ nguyên nhân các nhà thầu chưa tập trung đủ nguồn lực tài chính, chưa huy động đầy đủ máy móc thiết bị, nhân lực, tổ chức thi công chưa khoa học, chưa hợp lý,...

Ban QLDA Mỹ Thuận thiếu quyết liệt xử lý nhà thầu làm chậm cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ - Ảnh 1.

Thi công cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ (Ban QLDA Mỹ Thuận - chủ đầu tư)

Bộ GTVT vừa ban hành thông báo kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm sau chuyến kiểm tra hiện trường dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1 (Ban QLDA Mỹ Thuận - chủ đầu tư); Dự án thành phần đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu (Ban QLDA 7 - chủ đầu tư).

Phải kiên quyết xử lý nhà thầu thi công chậm tiến độ theo hợp đồng

Thông báo kết luận nêu rõ, Bộ GTVT ghi nhận sự cố gắng của các đơn vị trong công tác tổ chức thi công thời gian qua, đặc biệt là sự nỗ lực triển khai thi công dự án cầu Mỹ Thuận 2 (Ban QLDA 7 - chủ đầu tư) đã bám sát kế hoạch đề ra. Riêng tiến độ thi công của các gói thầu thuộc dự án Mỹ Thuận - Cần Thơ (Ban QLDA Mỹ Thuận - chủ đầu tư) còn chậm, chưa đáp ứng theo yêu cầu.

Nguyên nhân chậm trễ do các nhà thầu chưa tập trung đủ nguồn lực tài chính, chưa huy động đầy đủ máy móc thiết bị, nhân lực, tổ chức thi công chưa khoa học, chưa hợp lý, chưa bám sát kế hoạch đã xây dựng để tổ chức tăng ca bù tiến độ; công tác duy tu, sửa chữa hệ thống đường công vụ chưa được quan tâm thực hiện; việc chỉ đạo điều hành thi công của Ban QLDA Mỹ Thuận còn thiếu quyết liệt, chưa có các giải pháp xử lý các nhà thầu chậm tiến độ.

Theo Bộ GTVT, tiến độ hoàn thành các dự án còn lại không nhiều, trong khi khối lượng phải thi công rất lớn (đặc biệt là dự án Mỹ Thuận - Cần Thơ), diễn biến thời tiết khó lường, nếu các đơn vị không quyết tâm, nỗ lực vượt bậc trong công tác tổ chức triển khai, tăng cường nhân lực, máy móc, tăng ca, tăng kíp, sẽ không thể hoàn thành đúng kế hoạch.

Để đưa dự án vào khai thác sử dụng theo đúng yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT yêu cầu Giám đốc Ban QLDA Mỹ Thuận (chủ đầu tư dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ) chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng Bộ GTVT trong việc tổ chức triển khai thực hiện dự án, bảo đảm hoàn thành đưa vào khai thác theo đúng tiến độ yêu cầu, đáp ứng chất lượng.

Trên cơ sở khối lượng công việc còn lại phải hoàn thành, kế hoạch dỡ tải, Bộ GTVT chỉ đạo Ban QLDA Mỹ Thuận yêu cầu các nhà thầu, tư vấn giám sát xây dựng chi tiết kế hoạch thực hiện hàng ngày của từng hạng mục công việc có dự phòng điều kiện thời tiết (kèm theo yêu cầu về huy động nguồn lực tài chính, máy móc, thiết bị, tập kết vật tư,….), ký cam kết về tiến độ thực hiện làm cơ sở theo dõi, đôn đốc và đánh giá từng đơn vị, kịp thời xử lý các nhà thầu chậm tiến độ.

"Ban QLDA Mỹ Thuận cần yêu cầu các nhà thầu khẩn trương huy động đầy đủ máy móc thiết bị, nhân lực, tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp theo kế hoạch đã xây dựng; phải thi công cuốn chiếu các hạng mục dỡ tải, đắp cát K95, đắp cát K98, cấp phối đá dăm, đảm bảo hoàn thành khối lượng các hạng mục hàng ngày theo đúng kế hoạch, có phương án để bù lại tiến độ các hạng mục bị chậm trễ; đẩy nhanh tiến độ thi công cống, đắp vật liệu dạng hạt; đối với các cấu kiện bê tông đúc sẵn, thiết bị an toàn giao thông (dải phân cách, hàng rào, hộ lan, tấm chống chói, biển báo,…), phải thực hiện ngay việc đặt hàng, sản xuất hàng loạt và tập kết về địa điểm phù hợp để thi công ngay sau khi đủ điều kiện", Bộ GTVT chỉ đạo.

Đồng thời, Ban QLDA Mỹ Thuận cần quyết liệt đôn đốc các nhà thầu triển khai thi công, tổ chức theo dõi, đánh giá hàng ngày, phải đánh giá tổng thể các đơn vị để xử lý các nhà thầu chậm tiến độ theo đúng các quy định hợp đồng; Chỉ đạo nhà thầu khẩn trương tập kết đá sử dụng cho bê tông nhựa về công trường, tránh bị động về nguồn vật liệu trong việc tổ chức thi công; thực hiện các công tác chấp thuận nguồn vật liệu, thiết kế thành phần hỗn hợp, tổ chức thi công thử làm cơ sở triển khai thảm bê tông nhựa đại trà.

Ngoài ra, Bộ GTVT chỉ đạo Ban QLDA Mỹ Thuận yêu cầu các nhà thầu khẩn trương sửa chữa, hoàn chỉnh hệ thống đường công vụ đảm bảo điều kiện vận chuyển vật liệu để phục vụ thi công; tổ chức thi công đồng thời các hạng mục đường gom, cầu vượt ngang, hệ thống hạ tầng ITS, điện chiếu sáng,… đảm bảo hoàn thành đồng bộ cùng tuyến chính; Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Đối với dự án cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn 2 đầu cầu, Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA 7 chỉ đạo các nhà thầu tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, duy trì tiến độ thi công cầu chính; sớm triển khai và tổ chức thi công đồng thời các hạng mục (lan can, dải phân cách giữa, hệ thống an toàn giao thông, hàng rào, điện chiếu sáng, ITS, kè gia cố bờ sông,…) để hoàn thành dự án đúng tiến độ bảo đảm chất lượng và mỹ quan công trình.

"Đối với các gói thầu đã hoàn thành, rà soát để hoàn thiện toàn bộ hệ thống an toàn giao thông, hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu, bàn giao công trình; Phối hợp chặt chẽ với UBND các tỉnh Vĩnh Long, Tiền Giang và các đơn vị liên quan xử lý dứt điểm việc di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo an toàn khi khai thác.

Nhà thầu phải tăng cường huy động máy móc, thiết bị tổ chức thi công

Đối với các nhà thầu thi công của 2 dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ và cầu Mỹ Thuận 2, Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị này tổ chức triển khai các nội dung thuộc trách nhiệm của nhà thầu như đã nêu ở trên. Đồng thời bổ sung, huy động đầy đủ máy móc, thiết bị thi công, tập trung nguồn lực tài chính, lực lượng thi công phù hợp với kế hoạch thi công đã được chấp thuận, tổ chức tăng ca, kíp thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ yêu cầu.

"Các nhà thầu phải đẩy nhanh công tác nội nghiệp, hoàn thành hồ sơ nghiệm thu, thanh toán các khối lượng đã thi công trình ban QLDA, tư vấn giám sát, đảm bảo dòng tiền, nguồn tài chính phục vụ thi công", Bộ GTVT nêu rõ.

Ban QLDA Mỹ Thuận thiếu quyết liệt xử lý nhà thầu làm chậm cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ - Ảnh 3.

Thi công dự án cầu Mỹ Thuận 2 (Ban QLDA 7 - chủ đầu tư)

Bộ GTVT yêu cầu tư vấn giám sát tăng cường công tác kiểm soát chất lượng thi công, đặc biệt là công tác xử lý nền đất yếu, móng mặt đường, thi công nhịp chính cầu dây văng; tuân thủ phương án, trình tự tổ chức thi công, chỉ dẫn kỹ thuật và yêu cầu thiết kế đã được duyệt.

Đơn vị tư vấn giám sát phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện công tác giám sát, tư vấn cho chủ đầu tư theo các nội dung quy định của hợp đồng đã ký và các nội dung giám sát thi công xây dựng theo quy định của pháp luật; thường xuyên kiểm tra công tác quản lý chất lượng (vật liệu đầu vào, quản lý chất lượng nội bộ, quy trình thi công,…); chủ động đề xuất các giải pháp tháo gỡ vướng mắc về kỹ thuật trong quá trình triển khai đảm bảo chất lượng, tiến độ dự án.

Bộ GTVT cũng yêu cầu Cục Quản lý đầu tư xây dựng cử lãnh đạo Cục trực tiếp có mặt tại hiện trường dự án Mỹ Thuận - Cần Thơ để hỗ trợ các đơn vị tổ chức thi công theo đúng kế hoạch cho đến khi các dây chuyền thi công ổn định; bố trí cán bộ tại hiện trường để kiểm tra, theo dõi tiến độ triển khai của các đơn vị, kịp thời báo cáo và đề xuất xử lý các vướng mắc đảm bảo hoàn thành dự án theo tiến độ yêu cầu.

Dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ có chiều dài 22,97km, đi qua 2 tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp. Giai đoạn 1 của dự án được đầu tư với quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 17m. Dự án được khởi công tháng 1/2021, dự kiến hoàn thành năm 2023, tổng mức đầu tư khoảng 4.826 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Dự án xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 vượt sông Tiền là dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 kết nối 2 tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận và Mỹ Thuận - Cần Thơ, kết nối 2 tỉnh Vĩnh Long, Tiền Giang.Dự án khởi công từ tháng 3/2020, dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2023. Dự án có chiều dài hơn 6,01km với tổng mức đầu tư hơn 5.003 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.