Ban Quản lý dự án huyện Sơn Tịnh vượt khó hoàn thành nhiệm vụ

Tác giả: Minh Tùng

saosaosaosaosao
Doanh nghiệp 22/11/2020 07:27

6 tháng đầu năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng với sự đồng thuận của cán bộ, viên chức, người lao động đã tạo điều kiện thuận lợi để tập thể lãnh đạo Ban QLDA Đầu tư Xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Sơn Tịnh (tỉnh Quảng Ngãi) thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.


 

Bám sát kế hoạch đề ra Là đơn vị sự nghiệp tự thu chi và tự chịu trách nhiệm về hoạt động tài chính của cơ quan dưới sự giám sát của UBND huyện Sơn Tịnh, do đó trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra, Ban QLDA Đầu tư Xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Sơn Tịnh cũng phải đối diện với không ít khó khăn, thách thức. Song, không vì thế mà tập thể cán bộ, lãnh đạo Ban chùn bước. Mọi công tác được lên kế hoạch triển khai cụ thể, chi tiết..., qua đó nhận được sự đồng thuận, quyết tâm cao trong việc nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu đề ra 6 tháng đầu năm 2020.Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2020, Ban QLDA Đầu tư Xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Sơn Tịnh đã triển khai và hoàn thành 23 công trình. Trong đó, 19 công trình là các dự án chuyển tiếp từ năm 2019 sang năm 2020 (Ban làm chủ đầu tư 11 công trình); 6 công trình đã được nghiệm thu và đưa vào sử dụng. Mặc dù gặp khó khăn trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát, tuy nhiên trong năm 2020, Ban cũng đã khởi công xây dựng được 4 công trình. Ngoài ra, có 10 công trình chuẩn bị triển khai xây dựng như: Khu dân cư Đồng Trước; Khu dân cư Đồng Giếng; Khu dân cư OM9, OM10; Trường Mầm non Tịnh Hà; nâng cấp, sửa chữa Trường Mầm non Tịnh Bình, Trường Tiểu học Tịnh Sơn, Trường THCS Tịnh Phong; nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu học Tịnh Hiệp; sửa chữa, nâng cấp tuyến đường huyện Ba Gia - An Điềm ĐH12...Đối với công tác quyết toán và giải ngân các nguồn vốn, thời điểm hiện tại, Ban đã trình phê duyệt quyết toán 3 công trình, đó là: Nâng cấp, mở rộng khu hiệu bộ Trường Tiểu học Tịnh Bắc; nâng cấp, mở rộng khu hiệu bộ Trường Tiểu học Tịnh Hiệp; thay mái tôn 4 phòng học cấp 4 Trường THCS Tịnh Thọ; hạng mục kè ta-luy Trường Mầm non Tịnh Bình; xây dựng Trung tâm Chính trị - Hành chính huyện Sơn Tịnh (mới)...Cũng trong 6 tháng đầu năm 2020, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được Ban thực hiện rất quyết liệt, cụ thể đã triển khai bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 18 dự án, công trình; lập, trình thẩm định và phê duyệt 5 phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 4 công trình, dự án với tổng diện tích đất thu hồi là 10.140,1m2; tổng giá trị bồi thường trực tiếp là 1.844.547.620 đồng/21 lượt hộ gia đình, cá nhân, đã chi trả 46.210.985.179 đồng/224 lượt hộ gia đình, cá nhân và tổ chức (bao gồm giá trị của các phương án được duyệt trước năm 2020 nhưng chưa chi trả).

trung_tam_hanh_chinh_huyen_son_tinh_fxbx
Trung tâm hành chính huyện Sơn Tịnh - tỉnh Quảng Ngãi

Tập trung hoàn thành nhiệm vụ năm 2020Qua những kết quả khả quan đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020 có thể thấy sự lãnh đạo, điều hành sát sao của tập thể lãnh đạo Ban QLDA. Đặc biệt, tập thể lãnh đạo Ban thường xuyên tổ chức quán triệt về công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động toàn cơ quan. Nhờ đó, trong 6 tháng đầu năm 2020, toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động đều có tư tưởng đạo đức lối sống tốt, không có đồng chí nào có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống. Tất cả cán bộ, viên chức và người lao động trong cơ quan tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tự nghiên cứu học tập để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu công việc được giao nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan.Bên cạnh đó, tập thể cán bộ, viên chức và người lao động đều có ý thức thực hành tiết kiệm và kiên quyết đấu tranh với những hành vi tham nhũng, lãng phí quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác, đồng thời thực hiện lối sống giản dị, lành mạnh, trung thực, gương mẫu về xây dựng nếp sống văn hóa mới, cùng nhau xây dựng cơ quan đạt cơ quan văn hóa...Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời để tập trung hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, qua đó hoàn thành chỉ tiêu đề ra trong năm 2020, thời gian tới Ban sẽ đẩy nhanh tiến độ các công trình chuyển tiếp và hoàn thiện thủ tục trình quyết toán đúng tiến độ; hoàn thiện thủ tục để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất hai công trình: Khu dân cư OM6 và Khu dân cư Chợ Đình.Bên cạnh đó, Ban sẽ tập trung chỉ đạo hoàn thiện các công trình đã triển khai và hoàn thiện tiến độ trong năm 2020, làm báo cáo quyết toán nộp để thẩm tra. Đồng thời, Ban sẽ rà soát hoàn thiện khối lượng các công trình còn dở dang để lên khối lượng và giải ngân kịp tiến độ; tiếp tục thực hiện nhiệm vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn huyện như: Khu Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ VSIP Quảng Ngãi; Khu Thương mại - Dịch vụ và dân cư Tịnh Phong; tổ chức chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án: Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Đường trục chính Nam - Bắc, Khu Thương mại - Dịch vụ và dân cư Tịnh Phong, Khu dân cư Đồng Miễu, đường điện 500KV Dốc Sỏi - Pleiku2...Đặc biệt, Ban sẽ tăng cường hơn nữa công tác quản lý cán bộ, viên chức và người lao động, thường xuyên nhắc nhở cán bộ, viên chức và người lao động trong cơ quan luôn luôn trau dồi đạo đức, lối sống, tăng cường giáo dục, có biện pháp thực hành tiết kiệm và kiên quyết đấu tranh với những hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, xây dựng mối đoàn kết, quan tâm giúp đỡ lẫn nhau..., qua đó phấn đầu hoàn thành kế hoạch đề ra trong năm 2020.

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận