Bảo đảm an toàn khai thác 2 cầu yếu trên QL15 và QL281

Tác giả: HL

saosaosaosaosao
Đường dây nóng 02/06/2024 05:09

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Sở GTVT Hà Tĩnh theo dõi, kịp thời phát hiện dấu hiệu hư hỏng bất thường của dầm và mố trụ cầu để có biện pháp ứng phó, sửa chữa phù hợp nhằm đảm bảo an toàn cho người, phương tiện tham gia giao thông


Bảo đảm an toàn khai thác 2 cầu yếu trên QL15 và QL281- Ảnh 1.

Một số hình ảnh cầu Chợ Giấy bị hư hỏng

Trước tình trạng hư hỏng, có dấu hiệu nguy hiểm và không đảm bảo an toàn cho khai thác tại cầu Chợ Giấy trên QL15 và cầu Chợ Vi trên QL281 thuộc địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Cục Đường bộ VN (ĐBVN) yêu cầu Sở GTVT Hà Tĩnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan, nhà thầu bảo trì công trình tăng cường công tác tuần kiểm, kiểm tra cầu và dán tem theo dõi tại cầu Chợ Giấy trên QL15 và cầu Chợ Vi trên QL281. Chủ động liên tục theo dõi, kịp thời phát hiện dấu hiệu hư hỏng bất thường của dầm và mố trụ cầu để có biện pháp ứng phó, sửa chữa phù hợp nhằm đảm bảo an toàn cho người, phương tiện tham gia giao thông và đảm bảo giao thông luôn thông suốt, liên tục.

Bảo đảm an toàn khai thác 2 cầu yếu trên QL15 và QL281- Ảnh 2.
Bảo đảm an toàn khai thác 2 cầu yếu trên QL15 và QL281- Ảnh 3.

Cầu Chợ Vi bị hư hỏng

Sở GTVT Hà Tĩnh phối hợp với Phòng Khoa học công nghệ, Môi trường và hợp tác Quốc tế (Cục ĐBVN) trong công tác tổ chức kiểm định, đánh giá an toàn công trình cầu, đồng thời tổ chức lập đề cương khảo sát hiện trạng hư hỏng của các cầu, đề xuất giải pháp sửa chữa cụ thể và khái toán chi phí sửa chữa để thực hiện các công việc tiếp theo. Sở GTVT Hà Tĩnh phối hợp với Phòng Kế hoạch đầu tư (Cục ĐBVN) để đề xuất bổ sung kế hoạch bảo trì đường bộ năm 2024 đối với các công việc cần sửa chữa khẩn cấp tại các cầu nêu trên; các hạng mục cần sửa chữa nhưng chưa cấp thiết thì xây dựng để đưa vào kế hoạch bảo trì năm 2025.

Trước đó, ngày 22/5 Sở GTVT Hà Tĩnh đã ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp xử lý đối công trình cầu Chợ Giấy QL15 và cầu Chợ Vi QL281và cắm biển hạn chế hạn chế tổng trọng lượng xe qua cầu nhằm đảm bảo an toàn khai thác.

Ý kiến của bạn

Bình luận