Bảo dưỡng thường xuyên Cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
An toàn giao thông 23/02/2023 09:24

Những ngày qua, tranh thủ thời tiết thuận lợi Văn phòng quản lý đường bộ 1.3 cùng các đơn vị đã tổ chức công tác bảo dưỡng, bảo trì thường xuyên trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn từ Km 244 +155 - Km262 + 353.


Văn phòng quản lý đường bộ 1.3 được Khu quản lý đường bộ giao I quản lý Quốc lộ 70 đoạn từ Km00 đến Km198 + 050 và Cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn từ Km 244 + 155 - Km 262 + 353, những ngày qua, tranh thủ thời tiết thuận lợi các đơn vị đã tổ chức bảo dưỡng thường xuyên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Tạp chí GTVT giới thiệu một vài hình ảnh về công tác bảo trì, bảo dưỡng trên tuyến của công nhân cầu đường trong những ngày vừa qua.

Bảo dưỡng thường xuyên Cao tốc Nội Bài - Lào Cai - Ảnh 1.

Trức chốt đầu tuyến được phân công quản lý

Bảo dưỡng thường xuyên Cao tốc Nội Bài - Lào Cai - Ảnh 2.

Hệ thống phun nước và vệ sinh mặt đường được kết hợp

Bảo dưỡng thường xuyên Cao tốc Nội Bài - Lào Cai - Ảnh 3.

Dọn vệ sinh trong hầm chui

Bảo dưỡng thường xuyên Cao tốc Nội Bài - Lào Cai - Ảnh 4.

Cắt cỏ taluy được duy trì thường xuyên

Bảo dưỡng thường xuyên Cao tốc Nội Bài - Lào Cai - Ảnh 5.

Để bảo trì, vệ sinh kết cấu cầu, đường công tác cảnh báo rất quan trọng. Trong anh cảnh báo an toàn cho công nhân làm vệ sinh khớp nối cầu

Bảo dưỡng thường xuyên Cao tốc Nội Bài - Lào Cai - Ảnh 6.

Vệ sinh khớp nối cầu

Bảo dưỡng thường xuyên Cao tốc Nội Bài - Lào Cai - Ảnh 7.

Nhặt rác trên cao tốc

Bảo dưỡng thường xuyên Cao tốc Nội Bài - Lào Cai - Ảnh 8.

Các buổi kiểm tra cầu đều được khi chép vào nhật ký đầy đủ

Bảo dưỡng thường xuyên Cao tốc Nội Bài - Lào Cai - Ảnh 9.

Phát cỏ taluy dương

Bảo dưỡng thường xuyên Cao tốc Nội Bài - Lào Cai - Ảnh 10.

Vệ sinh cống thoát nước ngang qua cao tốc