Báo giá quảng cáo trên Tạp chí Giao thông vận tải

Thông tin doanh nghiệp 25/04/2024 09:19

Tạp chí GTVT kính gửi đến quý khách hàng báo giá quảng cáo năm 2024


Báo giá quảng cáo bài viết trên trang Tạp chí Điện tử (tapchigiaothong.vn)

Báo giá quảng cáo trên Tạp chí Giao thông vận tải- Ảnh 1.

Báo giá quảng cáo trên Tạp chí Giao thông vận tải- Ảnh 2.

Báo giá quảng cáo trên Tạp chí Giao thông vận tải- Ảnh 3.

Báo giá quảng cáo trên Tạp chí Giao thông vận tải- Ảnh 4.

Báo giá quảng cáo trên Tạp chí Giao thông vận tải- Ảnh 5.

 Báo giá quảng cáo Banner trên trang tapchigiaothong.vn

Báo giá quảng cáo trên Tạp chí Giao thông vận tải- Ảnh 6.

Mô tả vị trí treo banner trên trang chủ tapchigiaothong.vn

Báo giá quảng cáo trên Tạp chí Giao thông vận tải- Ảnh 7.

 Mô tả vị trí treo banner trên trang chuyên mục tapchigiaothong.vn

Báo giá quảng cáo trên Tạp chí Giao thông vận tải- Ảnh 8.

 Mô tả vị trí treo banner trên trang chi tiết tapchigiaothong.vn

Báo giá quảng cáo trên Tạp chí Giao thông vận tải- Ảnh 9.

 

Ý kiến của bạn

Bình luận