Bắt đầu tựu trường từ 1/8

27/07/2017 05:00

Nhiều địa phương ban hành kế hoạch năm học 2017-2018 quy định ngày tựu trường, ngày khai giảng năm học mới.

20170726104426-hoc-sinh

TP.HCM: Tựu trường ngày 14/8

Theo kế hoạch năm học vừa được UBND TP.HCM ban hành, học sinh mầm non sẽ tựu trường vào ngày 5/9; Học sinh các bậc TH, THCS, THPT, GDTX tựu trường ngày 14/8. Ngày khai giảng năm học mới cho tất cả các bậc học là 5/9. 

Đối với bậc tiểu học, học kỳ 1 bắt đầu từ ngày 14/8 đến ngày 31/12/2017, trong đó thời gian thực học 18 tuần; học kỳ 2 từ ngày 2/1 đến ngày 25/5/2018, thời gian thực học 17 tuần.

Bậc THCS và THPT, GDTX học kỳ 1 bắt đầu từ ngày 14/8 đến ngày 31/12/2017, trong đó có 19 tuần thực học; học kỳ 2 từ ngày 2/1 đến 25/5/2018, trong đó có 18 tuần thực học.

Học sinh TP.HCM được nghỉ tết Nguyên đán bắt đầu từ ngày 12/2/2018 (27 tháng Chạp Âm lịch) đến hết ngày 23/2/2018 (Mùng 8 tháng Giêng Âm lịch).

Hà Nội: Tựu trường sớm nhất ngày 1/8

Theo kế hoạch năm học Thành phố Hà Nội ban hành ngày tựu trường các cấp học sớm nhất ngày 1/8/2017, muộn nhất ngày 25/8/2017. 

Ngày khai giảng, thống nhất toàn thành phố tổ chức khai giảng vào ngày 5/9/2017.

Thời gian kết thúc học kỳ 1 trước ngày 20/1/2018; học kỳ 2 (hoàn thành kế hoạch giáo dục) trước ngày 25/5/2018 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2018. 

Thời gian xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 15/6/2018. 

Hoàn thành tuyển sinh lớp 10 trước ngày 31/7/2018. 

Thời gian thi THPT quốc gia, thi học sinh giỏi quốc gia và thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT

Thừa Thiên Huế: Tựu trường ngày 15/8

Tỉnh Thừa Thiên Huế quy định ngày tựu trường là ngày 15/8 hằng năm và khai giảng năm học mới vào ngày 5/9 hằng năm. Đối với những trường học ở vùng trũng, địa bàn khó khăn có thể tựu trường sớm hơn nhưng không trước ngày 1/8 hằng năm.

Thời gian thực học đối bậc Mầm non và Tiểu học là 35  (học kỳ 1 là 18 tuần, học kỳ 2 17 tuần); bậc THCS và cấp THPT là 37 tuần; bậc Giáo dục thường xuyên là 32 tuần.

Thời gian học kì 1 từ ngày 20/8 đến15/1 hằng năm. Ngày kết thúc học kỳ II muộn nhất vào 25/5. Thời gian kết thúc năm học muộn nhất vào ngày 30/5 hằng năm.

Riêng khối lớp 12 của cấp trung học phổ thông và hệ giáo dục thường xuyên phải hoàn thành chương trình giảng dạy năm học muộn nhất vào ngày 17/5 hằng năm.

Thời gian xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở hoàn thành trước ngày 15/6 hàng năm. 

Thi trung học phổ thông quốc gia, thi học sinh giỏi quốc gia và thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia theo hướng dẫn hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tỉnh Thừa Thiên Huế cũng quy định thời gian nghỉ hè đối với giáo viên là 2 tháng bao gồm cả thời gian nghỉ được bố trí xen kẽ trong năm học theo đặc điểm cụ thể của từng ngành học. 

Hà Nam: Tựu trường ngày 1/8

UBND tỉnh Hà Nam quy định ngày tựu trường sớm nhất vào 1/8; Tổ chức khai giảng đồng bộ vào ngày 5/9. 

Thời gian học kỳ 1 bắt đầu từ ngày 21/8/2017 và kết thúc ngày 20/1/2018. Kết thúc học kỳ II trước ngày 25/5/2018 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2018.

Lịch thi THPT quốc gia, thi học sinh giỏi và thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT. Thời gian xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và thốt nghiệp THPT trước ngày 15/6/2018.

Việc tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019 phải hoàn thành trước ngày 31/7/2018. 

Tỉnh Hà Nam cũng quy định thời gian nghỉ lễ, tết của học sinh, giáo viên theo quy định của Bộ LĐ-TB và XH. Đối với giáo viên thời gian nghỉ phép được tính vào nghỉ hè là 2 tháng.

Nam Định: Tựu trường ngày 21/8

Theo kế hoạch năm học được UBND tỉnh Nam Định ban hành, học sinh mầm non, tiểu học sẽ tựu trường ngày 28/8; học sinh THCS, THPT, GDTX tựu trường 21/8/2017.

Ngày bắt đầu học kỳ 1 của cấp học mầm non, tiểu học là 5/9; Cấp THCS, THPT, GDTX là 28/8/2017. Ngày kết thúc học kỳ I của các cấp học 6/1/2018.

Đối với học kỳ 2, ngày bắt đầu học kỳ từ ngày 8/1 đến ngày 19/5. Tất cả cấp học kết thúc năm học trước ngày 25/5/2018.

Tỉnh Nam Định yêu cầu, từ ngày 1/8/2017, các nhà trường căn cứ vào nguyện vọng của phụ huynh học sinh và điều kiện thực tế của nhà trường để tổ chức bồi dưỡng, ôn tập sau hè cho học sinh với thời lượng không quá 5 buổi/tuần/1 học sinh (trừ cấp học mầm non) với kinh phí Tỉnh đã quy định. Các trường tuyệt đối không được dạy trước chương trình. Hiệu trưởng các trường chịu trách nhiệm quản lý giáo viên dạy thêm ngoài trường theo đúng quy định.

Bình Dương: Tựu trường ngày 7/8

Theo kế hoạch năm học của tỉnh Bình Dương, ngày tựu trường của bậc mầm non là 28/8, bậc tiểu học và trung học ngày 14/8 (lớp 12 THPT tực trường ngày 7/8); bậc giáo dục thường xuyên ngày 21/8.

Thời gian học kỳ 1 của bậc Mầm non từ ngày 28/8 đến ngày 8/12; Tiểu học từ ngày 21/8 đến 29/12. Sơ kết học kỳ 1 vào ngày 29/12. Bậc THCS và THPT từ ngày 21/8 đến ngày 30/12. Sơ kết học kỳ I vào ngày 30/12/2017.

Thời gian học kỳ 2 của bậc mầm non bắt đầu từ ngày 15/1/2018 đến ngày 31/5/2018; Tiểu học từ ngày 2/1/2018 đến ngày 25/5/2018. THCS và THPT từ ngày 2/1/2018 đến 25/5/2018.

Các bậc học tổ chức tổng kết năm học từ ngày 21/5 đến ngày 26/5/2018. Riêng đối với giáo dục mầm non tổ chức tổng kết năm học và Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6/2018 vào ngày 31/5/2018.

Cũng theo kế hoạch này thời gian xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS xong trước ngày 8/6/2018; Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 THPT cho năm học 2018 -2019 trước ngày 31/7/2018. Toàn tỉnh tổng kết năm học 2017-2018 vào ngày 10/8/2018.

Bắc Ninh: Tựu trường ngày 14/8

Theo kế hoạch năm học mà UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành thời gian tựu trường của bậc mầm non, tiểu học, THCS, THPT là 14/8/2017; Giáo dục thường xuyên là 21/8. Toàn tỉnh đồng loạt tổ chức khai giảng vào ngày 5/9.

Học kỳ 1 của các bậc mầm non, tiểu học và giáo dục thường xuyên được tính từ ngày 5/9 đến 5/1/2018. Học kỳ 2 từ ngày 8/1 đến 18/5/2018 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2018.

Đối với giáo dục THCS và THPT, học kỳ 1 được tính từ ngày 21/8/2017 đến 6/1/2018. Học kỳ 2 bắt đầu từ 8/1/2018 đến ngày 19/5/2018. Thời gian kết thúc năm học trước ngày 31/5/2018.

Đồng Nai: Tựu trường ngày 1/8

Kế hoạch năm học UNND tỉnh Đồng Nai ban hành, ngày tựu trường của bậc Mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên sớm nhất là 1/8. Thời gian tựu trường muộn nhất đối với cấp THCS, THPT là 7/8; Đối với mầm non và tiểu học là 14/8; Giáo dục thường xuyên là 28/8. Toàn tỉnh tổ chức khai giảng vào ngày 5/9.

Đối với học kỳ 1: Cấp THCS, THPT bắt đầu từ ngày 14/8, muộn nhất 30/12/2017; Cấp tiểu học bắt đầu từ ngày 21/8 tới ngày 30/12/2017; Cấp mầm non từ 28/8/2017 đến 6/1/2018; GDTX từ 4/9 đến 31/12/2017.

Đối với học kỳ 2: Cấp THCS; THPT bắt đầu từ ngày 2/1/2018; Cấp mầm non, tiểu học, GDTX từ ngày 8/1/2018. Ngày kết thúc học kỳ 2 trước ngày 25/5/2018 ( đảm bảo bậc thời gian thực học của mỗi cấp). Tất cả các bậc học kết thúc năm học vào ngày 31/5/2018.

Ý kiến của bạn

Bình luận