Bất ngờ kết quả trộn ướt bê tông nhựa dùng phụ gia hạt tái chế

Khoa học - Công nghệ 07/06/2020 07:38

Sử dụng rác thải nhựa trong chế tạo mặt đường BTN nhằm cải thiện tính chất cơ lý của BTN mặt đường đồng thời còn góp phần bảo vệ môi trường.


Trong những năm qua đã có sự quan tâm ngày càng lớn về sử dụng rác thải nhựa trong chế tạo mặt đường bê tông nhựa (BTN) nhằm cải thiện một số tính chất cơ lý của BTN mặt đường và đồng thời góp phần bảo vệ môi trường. Bài báo phân tích kết quả nghiên cứu bước đầu về đặc tính kỹ thuật của hỗn hợp BTN sử dụng nhựa đường 60/70 pha hạt nhựa tái chế (RPE: Recycled Polyethylene) so sánh với BTN sử dụng phụ gia SBS và BTN polymer, làm cơ sở cho việc nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất BTN có sử dụng phụ gia hạt nhựa tái chế theo phương pháp trộn ướt.

 Đây cũng là nội dung công trình nghiên cứu của các tác giả:PGs.Ts. Nguyễn Văn Hùng, Ts. Ngô Châu Phương và Ts.Lê Văn Phúc, Trường Đại học Giao thông vận tải phân hiệu tại TP HCM; Th.s.Nguyễn Thanh Phong, Công ty cổ phần UTC2; Ks.Thái Trường Giang, Công ty Hải Đăng; Ks.Mai Thái Duy, BQL dự án công trình giao thông Tây Ninh

Nội dung bài khoa học tại đây

 

Ý kiến của bạn

Bình luận