Bến Tre tiếp tục tuyển giáo viên

Việc làm 17/10/2018 06:17

Sở GD&ĐT Bến Tre vừa có văn bản đồng ý cho UBND thành phố Bến Tre phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm học 2018-2019 của các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý là 51 viên chức.

tuyen-giao-vien-DEIH
Ảnh minh họa/internet

Cụ thể: 39 giáo viên mầm non (MN Bình Phú: 04; MN Bình Minh: 03; MN Hoa Dừa: 01; MN Đồng Khởi: 01; MN Sen Hồng: 01; MN Mỹ Thạnh An: 03; MN Sơn Ca: 03; MN Sao Mai: 01; MN Rạng Đông: 03; MN Ánh Dương: 15; MG Họa Mi: 02; MG Nhơn Thạnh: 02);

06 giáo viên chuyên ngành tiểu học (TH Phú Thọ: 03; TH Mỹ Thạnh An: 01; TH Nguyễn Trí Hữu: 01; TH Bình Phú: 01);

01 Giáo viên môn Toán (THCS Phú Hưng);

02 Giáo viên môn Ngữ văn (THCS Phú Hưng: 01; THCS Thành phố: 01);

01 Giáo viên môn Địa lý (THCS Thành phố);

01 Giáo viên môn Lịch sử (THCS Thành phố).

Sở GD&ĐT đề nghị UBND thành phố Bến Tre thực hiện quy trình tuyển dụng viên chức đúng theo quy định tại Điều 15, 16, 17 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Hướng dẫn số 1585/HD-SGD&ĐT ngày 20/8/2018 của sở GD&ĐT về tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT và báo cáo về Sở kết quả tuyển dụng trước ngày 25/12/2018.

Ý kiến của bạn

Bình luận