Bí thư tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo nóng dự án đường Vành đai 4 vùng Thủ đô

Đường bộ 17/03/2023 09:59

Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn vừa chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ, chia sẻ trách nhiệm để thực hiện và đẩy nhanh tiến độ dự án.


Bí thư tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo nóng dự án đường Vành đai 4 đoạn qua địa phận tỉnh  - Ảnh 1.

Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn chủ trì hội nghị kiểm điểm tiến độ triển khai đường Vành đai 4 – địa phận tỉnh Bắc Ninh, chiều ngày 10/3 vừa qua.

Ban Chỉ đạo thực hiện dự án đầu tư xây dựng (ĐTXD) đường Vành đai 4 - Vùng thủ đô (đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh) mới đây tổ chức hội nghị kiểm điểm tiến độ triển khai dự án. Theo đánh giá, trong quá trình triển khai thực hiện dự án ĐTXD đường Vành đai 4, tỉnh Bắc Ninh còn gặp một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến tổng mức đầu tư dự án thành phần 1.3, công tác tổ chức thực hiện các khu tái định cư và cải tạo, mở rộng nghĩa trang phục vụ GPMB; nguồn vật liệu cung cấp cho dự án.

Tại hội nghị, Sở GTVT Bắc Ninh đã báo cáo về tình hình triển khai thực hiện dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô được các cấp, các ngành, địa phương triển khai tích cực. Đến nay, UBND các huyện và thành phố Bắc Ninh đã cung cấp số liệu giải phóng mặt bằng (GPMB) và khái toán chi phí GPMB đối với dự án thành phần 1.3.với tổng diện tích đất cần thu hồi trong phạm vi dự án, khu tái định cư, cải tạo mở rộng nghĩa trang và đất dành cho di dời hệ thống điện cao thế là 389 ha.

Đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã trình Bộ Công Thương thẩm định thiết kế cơ sở hạng mục dịch chuyển đường điện 110kV - 500kV và đang tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 1.3; đồng thời đang hoàn thiện Báo cáo đánh giá tác động môi trường trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định. Đối với dự án thành phần 2.3, đã trình Bộ Xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi và lấy ý kiến của các bộ, ngành, địa phương có liên quan.

Để bảo đảm tiến độ của dự án, cơ quan chức năng đề nghị Ban Chỉ đạo ĐTXD đường Vành đai 4 tỉnh Bắc Ninh chấp thuận việc giao Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông thực hiện các hạng mục công việc có tính chất liên vùng; phần việc còn lại giao các địa phương thực hiện; chỉ đạo các ngành chức năng hướng dẫn UBND các địa phương thực hiện các thủ tục về lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch các khu tái định cư, nghĩa trang phục vụ GPMB. Công bố giá vật tư vật liệu kịp thời, sát thực tế để làm cơ sở lập tổng mức đầu tư của dự án; rút ngắn thời gian thẩm định, phê duyệt trích đo bản đồ địa chính...

Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng ban chỉ đạo cho rằng, vai trò của dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội là công trình giao thông đặc biệt quan trọng, tạo không gian và dư địa phát triển mới cho tỉnh Bắc Ninh phát triển đồng bộ.

Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh yêu cầu UBND tỉnh, các huyện và thành phố Bắc Ninh; các Sở, ban, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ, chia sẻ trách nhiệm để thực hiện và đẩy nhanh tiến độ Dự án.

Đồng thời lưu ý, đối với dự án thành phần 1.3 thống nhất đưa dự án tái định cư, mở rộng nghĩa trang ra khỏi dự án thành phần 1.3; Ban QLDA XDGT Bắc Ninh, đơn vị tư vấn phối hợp với UBND các huyện và thành phố Bắc Ninh tiếp tục rà soát các diện tích, loại đất, tài sản trên đất, đơn giá áp dụng phương án GPMB đảm bảo tổng mức đầu tư không vượt tổng mức đầu tư của Dự án thành phần 1.3 theo Nghị quyết 56/2022/QH15 của Quốc hội. Tiến hành song song công tác lập và thẩm định báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) dự án thành phần 1.3 với công tác thẩm định, phê duyệt dự án thành phần 1.3; Đồng thời, làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường để sớm hoàn thiện, thẩm định, phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường.

Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan, trên cơ sở đề xuất của UBND các địa phương, tham mưu Tờ trình về việc các dự án Tái định cư phục vụ các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh, báo cáo Thường trực, Ban thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

Giao Sở Xây dựng tiếp tục rà soát, cập nhật số liệu đơn giá vật tư vật liệu; Chủ trì hướng dẫn các địa phương thực hiện (đẩy nhanh, rút ngắn thời gian các thủ tục) lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch các khu tái định cư, cải tạo nghĩa trang phục vụ công tác GPMB;

Yêu cầu Sở Tài Nguyên và Môi trường nghiên cứu rút ngắn thời gian thẩm định, phê duyệt trích đo bản đồ địa chính; cập nhật, bổ sung Danh mục kế hoạch sử dụng đất; Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Chủ đầu tư và các địa phương xác định vị trí di dời các Trạm bơm trong phạm vi GPMB.

Mặt khác, Bí thư tỉnh Bắc Ninh cũng giao Sở GTVT Bắc Ninh chỉ đạo Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ, thẩm định trình phê duyệt Dự án; đảm bảo phê duyệt các dự án thành phần (1.3, 2.3) trong tháng 3/2023, để đáp ứng tiến độ GPMB và khởi công công trình vào tháng 6/2023 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ý kiến của bạn

Bình luận