Bị xoá dữ liệu GPLX do gian lận

Tác giả: KL

saosaosaosaosao
An toàn giao thông 21/02/2024 09:12

Sở GTVT Hà Tĩnh có văn bản đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam xoá dữ liệu giấy phép lái xe (GPLX) đối với ông Lê Vạn Đồng ngụ tại xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh do gian lận trong thi cử.


Bị xoá dữ liệu GPLX do gian lận- Ảnh 1.

Giấy phép lái xe

Sở GTVT Hà Tĩnh có văn bản gửi Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị xóa dữ liệu giấy phép lái xe hạng E, số 420052001064, số sêri BJ634713 mang tên Lê Vạn Đồng do vi phạm bị thu hồi 5 năm tại Quyết định số 4453/QĐ-SGTVTQLPT&NL ngày 29/12/2020. 

Tuy nhiên, qua rà soát GPLX số 420052001064, hạng E, mang tên Lê Vạn Đồng đã được cấp 2 lần trước đó vào các năm 2014 và 2019 với các sêri AF479181 và BD407724.

Do đó, Sở GTVT Hà Tĩnh kính đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam xóa các số GPLX trên khỏi hệ thống phần mềm quản lý đối với Lê Vạn Đồng; sinh ngày: 18/5/1977, số CMND 183658329; địa chỉ xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh; số GPLX 420052001064, số sêri BD407724, hạng E, cấp năm 2019; Số GPLX 420052001064, số sêri AF479181, hạng E, cấp năm 2014.

Với lý do ông Lê Vạn Đồng đã cho ông Lê Vạn Hội sử dụng giấy CMND số 183016939 của mình để học lái xe hạng C, E (ông Hội là em trai ông Đồng và thời điểm đó ông Hội chưa đủ 21 tuổi để học hạng C) và sử dụng giấy CMND số 183016939 để được đổi GPLX hạng E, sự việc có liên quan đến vụ án "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" xảy ra tại TP. Hồ Chí Minh.

Ý kiến của bạn

Bình luận