Bình Phước thu hồi phù hiệu 771 phương tiện không truyền dữ liệu

Tác giả: Văn Quyết

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 09/09/2017 14:07

Sở GTVT tỉnh Bình Phước đã thu hồi 771 phù hiệu phương tiện không truyền dữ liệu về Tổng cục Đường bộ Việt Nam theo quy định.

img_7523-1642
Sở GTVT tỉnh Bình Phước đã thu hồi 771 phù hiệu phương tiện không truyền dữ liệu về Tổng cục Đường bộ Việt Nam theo quy định.

Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bình Phước cho biết: “Trên địa bàn tỉnh có 13 doanh nghiệp, hợp tác xã với 332 xe hoạt động kinh doanh vận tải khách tuyến cố định; 18 doanh nghiệp, hợp tác xã và 99 hộ kinh doanh với 420 xe  hoạt động kinh doanh vận tải khách xe hợp đồng. Trong 7 tháng đầu năm 2017 Sở GTVT đã thu hồi 39 phù hiệu và tạm ngưng cấp phù hiệu 2 trường hợp vi phạm quy định về tốc độ, thu hồi 771 phù hiệu phương tiện không truyền dữ liệu về Tổng cục Đường bộ Việt Nam theo quy định”.

Sở GTVT Bình Phước đã phối hợp Sở GTVT các tỉnh, thành phố xây dựng biểu đồ chạy xe tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đã được Bộ GTVT phê duyệt quy hoạch. Bên cạnh cũng có những văn bản phối hợp công bố cập nhật biểu đồ chạy xe, điều chỉnh biểu đồ chạy xe một số tuyến để phù hợp với điều chỉnh quy hoạch của Bộ GTVT và nhu cầu đi lại của người dân, doanh nghiệp đăng ký khai thác.

Tuy nhiên vẫn còn nhiều đơn vị chưa tổ chức hoạt động một cách có hiệu quả về việc quản lý, theo dõi về ATGT, do trình độ quản lý của một số đơn vị kinh doanh vận tải còn hạn chế dẫn đến tình trạng còn nhiều phương tiện vi phạm quy định về tốc độ, thiết bị không tuyền dữ liệu theo quy định và Thanh tra giao thông đã nhắc nhở, chấn chỉnh, thu hồi phù hiệu theo quy định. 7 tháng đầu năm 2017 Sở GTVT Bình Phước đã cấp 566 phù hiệu (trong đó 141 phù hiệu xe chạy tuyến cố định và 425 phù hiệu xe hợp đồng), ông Hiệp cho biết thêm.

Về công tác đào tạo sát hạch & cấp giấy phép lái xe tỉnh Bình Phước có 4 cơ sở đào tạo lái xe vừa ô tô và mô tô, 1 cơ sở đào tạo lái xe ô tô và 6 cơ sở đào tạo lái xe mô tô đang hoạt động, 1 trung tâm sát hạch lái xe loại 2 dùng để sát hạch các hạng GPLX A1, A2, B1 số tự đông, B1, B2, C. 8 tháng năm 2017 đã sát hạch và cấp được 7.954 GPLX (trong đó: ô tô: 3.131 GPLX; mô tô: 4.823 GPLX).

Để tăng cường nâng cao chất lượng trong công tác đào tạo sát hạch & cấp giấy phép lái xe hiện nay Bình Phước đã quy hoạch các trung tâm sát hạch loại 3 tại các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới nếu các trung tâm được cấp phép và công việc sát hạch và đào tạo đi vào hoạt động sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc thi mới giấy phép lái xe mô tô.

Nhằm phục vụ nhu cầu cấp đổi GPLX cho người dân, thời gian qua Sở GTVT Bình Phước đã phối hợp với với Bưu điện tỉnh thực hiện việc cấp đổi GPLX trực tiếp tại Bưu cục các huyện, thị xã nên giúp cho người dân thuận tiện và dễ dàng hơn khi đổi GPLX. 8 tháng năm 2017 đã cấp đổi 21.572 GPLX (trong đó ô tô: 1.055 GPLX và mô tô: 20.571 GPLX).

Ý kiến của bạn

Bình luận