Bộ Công thương nói gì về việc giá xăng tăng "sốc"?

Doanh nghiệp 20/08/2016 14:11

Chiều 19/8/2016, giá xăng RON 92 đã tăng 675 đồng/lít, xăng E5 tăng 975 đồng/lít. Bộ Công Thương đã thông tin lý giải vấn đề này.

 

gia-xang-dau-19-8

Theo thông báo của Bộ Công Thương, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 19 tháng 8 năm 2016 là 50,094 USD/thùng xăng RON 92; 52,508 USD/thùng dầu diesel 0.05S; 52,522 USD/thùng dầu hỏa; 235,739 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.

Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 718/BTC-QLG ngày 18 tháng 8 năm 2016 về điều hành kinh doanh xăng dầu về thuế tiêu thụ đặc biệt, giá bán E100 đưa vào tính toán giá xăng E5 như sau:

Đối với thuế tiêu thụ đặc biệt: Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý Thuế, quy định “Đối với hành hóa sản xuất trong nước, hành hóa nhập khẩu là giá do cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu bán ra. Trường hợp giá bán của cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu bán ra không theo giá giao dịch thông thường trên thị trường thì cơ quan thuế thực hiện ấn định thuế theo quy định của Luật quản lý thuế.”

Đối với giá cơ sở xăng E5: Giá bán E100 đưa vào tính toán giá xăng E5 cho kỳ này theo quy định tại Thông tư liên tịch số 90/2016/TTLT-BTC-BCT là 13.805 đồng/lít.

Thực hiện quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC, Thông tư Liên tịch số 90/2016/TTLT-BTC-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư Liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC và hướng dẫn của Bộ Tài chính về thuế tiêu thụ đặc biệt quy định tại Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành.

Sau khi thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá các mặt hàng xăng dầu được điều chỉnh từ chiều 19/8, theo đó giá xăng RON 92 tăng 675 đồng/lít, xăng E5 tăng 975 đồng/lít, dầu diesel tăng 253 đồng/lít, dầu hoả tăng 200 đồng/lít, dầu mazut tăng 214 đồng/lít.

Còn theo thông tin của Bộ Tài chính, số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu đến hết ngày 30/6/2016  là 1.495,432 tỷ đồng. Trong đó, số dư tại một số doanh nghiệp như Tập đoàn Xăng dầu VN (Petrolimex) là 1,424,931 triệu đồng; tại Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội 218,558 triệu đồng; tại Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM (Saigon petro) 172,333 triệu đồng…

Ý kiến của bạn

Bình luận