Bộ Giao thông vận tải đấu thầu qua mạng 44 gói thầu

Thị trường 25/05/2019 08:19

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, trong năm 2018, Bộ đã tổ chức đấu thầu qua mạng để lựa chọn nhà thầu thực hiện 44 gói thầu, gồm 37 gói thầu được đấu thầu rộng rãi với tổng giá gói thầu 448,2 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu là 441,6 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 1,44%; 7 gói thầu áp dụng chào hàng cạnh tranh, với tổng giá gói thầu là 11,3 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu là 11 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 2,65%.

 

antd-dai_lo_thang_long
Ảnh minh họa

Trong số 44 gói thầu nêu trên, có 34 gói thầu xây lắp, với tổng giá gói thầu là 443,5 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu là 437,1 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 1,44; 6 gói thầu mua sắm hàng hóa với tổng giá gói thầu là 12,9 tỷ đồng; tổng giá trúng thầu là 12,6 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 2,33%. 4 gói thầu còn lại thuộc lĩnh vực tư vấn, có tổng giá gói thầu là 3,03 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu là 2,92 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 3,63%.

Ý kiến của bạn

Bình luận