Bộ GTVT bổ nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo mới

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 03/07/2020 17:27

Ngày 3/7, Bộ GTVT đã triển khai các quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc bổ nhiệm lãnh đạo các Cục, Vụ, cơ quan thuộc Bộ.


Screen Shot 2020-07-03 at 5.20.02 PM
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể phát biểu tại Lễ công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ.

Tại Lễ công bố, ông Trần Văn Lâm, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và các chức danh cấp phó của Vụ Khoa học - Công nghệ, Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Ban Quản lý các dự án đường thủy.

Theo đó, Quyết định số 1288/QĐ-BGTVT ngày 30/6/2020 của Bộ trưởng Bộ GTVT bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Thanh Tùng, Quyền Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, giữ chức Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, kể từ ngày 01/7/2020.

Quyết định số 1269/QĐ-BGTVT ngày 30/6/2020 của Bộ trưởng Bộ GTVT bổ nhiệm có thời hạn ông Hoàng Thanh Nam, Chuyên viên chính vụ Khoa học - Công nghệ, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ, kể từ ngày 01/7/2020.

Quyết định số 1278/QĐ-BGTVT ngày 30/6/2020 của Bộ trưởng Bộ GTVT điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Xuân Lâm, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Thăng Long, giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý các dự án đường thủy, kể từ ngày 01/7/2020.

Quyết định số 1279/QĐ-BGTVT ngày 30/6/2020 của Bộ trưởng Bộ GTVT bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Quyết Tiến, Trưởng phòng Pháp chế - Đấu thầu, giữ chức Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, kể từ ngày 01/7/2020.

Screen Shot 2020-07-03 at 5.19.49 PM
Bộ trưởng trao Quyết định cho các cán bộ được bổ nhiệm.

Tại buổi Lễ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đánh giá công tác cán bộ là một trong những khâu quan trọng, trọng yếu. Đối với Bộ GTVT, công tác cán bộ đang được thực hiện công khai, minh bạch và đảm bảo tuyệt đối quy trình của công tác cán bộ theo quy định. Bộ GTVT đã rà soát rất kỹ, đảm bảo các đồng chí được bổ nhiệm đều đủ tiêu chuẩn và xứng đáng.

Bộ trưởng cũng yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan, tập thể lãnh đạo, cán bộ của các cơ quan, đơn vị có cán bộ được bổ nhiệm phải ủng hộ tuyệt đối, tạo điều kiện thuận lợi nhất để cán bộ lãnh đạo nhận nhiệm vụ mới sẽ đóng góp tốt nhất cho hoạt động của cơ quan, đơn vị mình và cho Bộ, ngành GTVT.

Đồng thời, các cán bộ mới được bổ nhiệm, trên cương vị công tác mới tiếp tục nỗ lực, cố gắng, phấn đấu, thể hiện được vai trò điều hành, năng lực của bản thân, đoàn kết cùng toàn thể lãnh đạo, công chức, viên chức trong đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ giao.

Ý kiến của bạn

Bình luận