Bộ GTVT cắt giảm 384 điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực GTVT

Tác giả: Hạ Liên

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 24/04/2018 17:35

387 điều kiện trên tổng số 570 điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải sẽ được cắt giảm, đơn giản.


C0077FA6-8130-4DC8-A312-765AFF56DF59.
Bộ GTVT cắt giảm, đơn giản 67,36% điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực GTVT (Ảnh minh họa)

Theo Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ GTVT Trịnh Thị Hằng Nga, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018, các cơ quan, đơn vị của Bộ đã rất tích cực rà soát, nghiên cứu, đánh giá các quy định pháp luật về đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực GTVT để đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh.

Trên cơ sở nghiên cứu và đề xuất của các cơ quan, đơn vị, ngày 17/4/2018, Bộ trưởng Bộ GTVT đã ban hành Quyết định số 767/QĐ-BGTVT công bố phương án cắt giảm, đơn giản các quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Theo phương án được phê duyệt, tổng số điều kiện cắt giảm, đơn giản đạt được là 384 điều kiện trên tổng số 570 điều kiện kinh doanh, đạt tỷ lệ 67,36%. Trong đó, lĩnh vực đường bộ cắt giảm, đơn giản 68,5% điều kiện kinh doanh. Lĩnh vực đường thủy nội địa cắt giảm, đơn giản 67,34% điều kiện kinh doanh. Lĩnh vực hàng không dân dụng: cắt giảm, đơn giản 74,36% điều kiện kinh doanh.

Đối với lĩnh vực hàng hải, Bộ GTVT cắt giảm, đơn giản 65,08% điều kiện kinh doanh. Đối với lĩnh vực đăng kiểm cơ giới đường bộ: cắt giảm, đơn giản 61,43% điều kiện kinh doanh. Đối với lĩnh vực đường sắt: cắt giảm, đơn giản 73,08% điều kiện kinh doanh. Và lĩnh vực dịch vụ vận tải đa phương thức và kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng nguy hiểm cắt giảm, đơn giản 61,74% điều kiện kinh doanh.

Đồng thời, trong đợt rà soát này, Bộ GTVT cũng kiến nghị Chính phủ trình Quốc hội bãi bỏ 04 ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ GTVT.

 

25C3FC7B-DBC1-4866-A7B0-C1D364B3EA79.
Nhiều điều kiện kinh doanh không hợp lý được cắt giảm.

“Có thể thấy rằng, việc cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh trong thời điểm này theo yêu cầu của Chính phủ là hoàn toàn cần thiết nhằm phá bỏ các rào cản không cần thiết cho doanh nghiệp gia nhập thị trường trong nước, khu vực và toàn cầu; khắc phục những bất cập của hệ thống các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải”, Vụ trưởng Trịnh Thị Hằng Nga cho biết.

Với kết quả cắt giảm, đơn giản hóa nêu trên, các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực giao thông vận tải cũng như các doanh nghiệp đang quan tâm, mong muốn tham gia đầu tư vào các ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực giao thông vận tải sẽ được tiếp cận với các điều kiện kinh doanh thông thoáng hơn, tập trung chủ yếu vào các điều kiện then chốt mà hoạt động trong ngành nghề đó phải đáp ứng để đảm bảo hiệu quả của công tác quản lý nhà nước trong việc đảm bảo an toàn trật tự, an ninh quốc phòng, sức khỏe của cộng đồng; gỡ bỏ các rào cản bất hợp lý đối với đầu tư, gia nhập thị trường tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững; tạo không gian cho doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng và sự ổn định của thị trường. 

Ý kiến của bạn

Bình luận