Bộ GTVT chấp thuận thiết kế nhiều đoạn tuyến cao tốc Cần Thơ-Hậu Giang

Tác giả: Nam Hải

saosaosaosaosao
Đầu tư - Hạ tầng 30/06/2022 11:12

Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA Mỹ Thuận khẩn trương bàn giao hồ sơ cắm cọc GPMB cho các địa phương.


Dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn Cần Thơ - Hậu dài khoảng 37,65km, tổng mức đầu tư hơn 9.993 tỷ đồng (ảnh minh họa)

Dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn Cần Thơ - Hậu dài khoảng 37,65km, tổng mức đầu tư hơn 9.993 tỷ đồng (ảnh minh họa)

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Ban QLDA Mỹ Thuận về việc chấp thuận thiết kế một số yếu tố cơ bản (đợt 3), dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025.

Văn bản nêu rõ, để đáp ứng tiến độ thực hiện dự án theo Nghị quyết 18 ngày  11/2/2022 của Chính phủ, sớm triển khai công tác cắm cọc giải phóng mặt bằng  (GPMB) và bàn giao cho địa phương triển khai các công việc liên quan đến công  tác GPMB, Bộ GTVT chấp thuận hồ sơ thiết kế một số yếu tố cơ bản các phân đoạn Km15+350 - Km15+950 (bao gồm nút giao IC2), Km23+800 - Km26+400 (bao gồm nút giao  IC3), Km37+000 - Km42+500 (bao gồm nút giao IC4), Km47+000 - Km49+000,  Km51+500 - Km53+000 (bao gồm nút giao IC5) và đoạn tuyến nối nút giao IC2  - QL1, dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025 đoạn Cần Thơ - Hậu Giang như đề xuất của Ban QLDA Mỹ Thuận.

Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA Mỹ Thuận khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các công việc tiếp theo đảm bảo tiến độ bàn giao hồ sơ cắm cọc GPMB cho các địa phương trước ngày 30/6/2022. Đồng thời, cập nhật vị trí, quy mô trạm thu phí, nhà điều hành thu phí và các hạng mục có liên quan theo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở hệ thống thu phí của dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 làm cơ sở lập hồ sơ thiết kế cắm cọc GPMB và bàn giao cọc GPMB cho địa phương.

“Trong quá trình lập, phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật nếu có sự điều chỉnh phạm vi GPMB, Ban QLDA Mỹ Thuận kịp thời tổ chức cập nhật, điều  chỉnh và thông báo ngay cho các chủ đầu tư tiểu dự án thành phần GPMB về các  nội dung điều chỉnh để triển khai thực hiện”, Bộ GTVT yêu cầu.

Dự án thành phần cao tốc Cần Thơ - Hậu dài khoảng 37,65km (đoạn đi qua TP.Cần Thơ dài 0,6 km; đoạn qua Hậu Giang dài 37,05km). Tổng mức đầu tư dự án hơn 9.993 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ GPMB là hơn 1.758 tỷ đồng; Chi phí xây dựng, thiết bị khoảng hơn 6.806 tỷ đồng.

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận