Bộ GTVT công bố danh mục 10 cảng cạn Việt Nam

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Đầu tư - Hạ tầng 21/05/2022 10:17

Đây là 10 đầu mối vận tải hàng hóa xuất, nhập khẩu gắn liền với cảng biển, cảng hàng không, cảng thủy nội địa, ga đường sắt, cửa khẩu đường bộ.


A7_00889

Bộ GTVT mới đây công bố Danh mục cảng cạn Việt Nam, bao gồm cảng cạn Tân cảng Quế Võ (Bắc Ninh) vừa được bổ sung vào danh sách.

Danh mục cảng cạn Việt Nam vừa được Bộ GTVT ban hành

Danh mục cảng cạn Việt Nam vừa được Bộ GTVT ban hành

Theo đó, Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Nghị định số 38/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn và các quy/định của pháp luật có liên quan.

Theo công bố, 10 cảng cạn bao gồm: Cảng cạn Hải Linh (Phú Thọ); cảng cạn Km3+4 Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh; cảng cạn Tân Cảng Hải Phòng; cảng cạn Đình Vũ-Quảng Bình; cảng cạn Hoàng Thành (Hải Phòng); cảng cạn Long Biên (Hà Nội); cảng cạn Tân cảng Hà Nam; cảng cạn Phúc Lộc-Ninh Bình; cảng cạn Tân Cảng Nhơn Trạch (Đồng Nai) và cảng cạn Tân cảng Quế Võ (Bắc-Ninh).

Ý kiến của bạn

Bình luận