Bộ GTVT cung cấp 137 dịch vụ công trực tuyến mức độ cao nhất

Tác giả: Thùy Dương

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 17/07/2020 06:03

Chiều 16/7, Bộ GTVT tổ chức Họp đánh giá kết quả triển khai xây dựng Chính phủ điện tử 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.


IMG_0470
Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông chủ trì cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông đánh giá trong 6 tháng đầu năm 2020, công tác triển khai xây dựng Chính phủ điện tử đã được các đơn vị trong ngành chủ động thực hiện, đáp ứng được nhu cầu đề ra đặc biệt là các dịch vụ công.

Trong đó, theo công bố của Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ GTVT là một trong 13 bộ, ngành, địa phương đã hoàn thành chỉ tiêu cung cấp 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Cổng Dịch vụ công Bộ GTVT đã duy trì hoạt động ổn định hệ thống dịch vụ công trực tuyến đối với 262 thủ tục tối thiểu mức độ 3 (trong đó có 125 dịch vụ mức độ 3, 137 dịch vụ độ 4). Trong 6 tháng đầu năm đã có hơn 251.000 hồ sơ nộp theo phương thức trực tuyến (đường bộ có 158.000 hồ sơ; hàng hải có 66.000 hồ sơ; đăng kiểm có 23.000 và đường thuỷ có 4.000 hồ sơ).

Mặc dù công tác triển khai xây dựng Chính phủ điện tử đạt được nhiều kết quả tích cực, nhưng Thứ trưởng cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế còn tồn tại. Theo Thứ trưởng, nhận thức về xây dựng Chính phủ điện tử chưa đồng đều giữa các bộ phận, một số đơn vị chưa quan tâm, chú trọng dẫn tới triển khai còn chậm. Nguồn lực bố trí cho triển khai Chính phủ điện tử còn hạn chế. Đồng thời hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ, công tác phối hợp giữa các đơn vị chưa nhịp nhàng.

“Trong thời gian tới, Trung tâm Công nghệ thông tin cần tiếp thu các ý kiến của đơn vị trong ngành và phối hợp cùng Văn phòng Bộ đánh giá định kỳ, đôn đốc các đơn vị triển khai bám sát kế hoạch Bộ đã đề ra. Đồng thời, các đơn vị cần tận dụng mọi nguồn lực có thể huy động được để triển khai xây dựng Chính phủ điện tử”, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông nhấn mạnh.

Trước đó, ông Lê Thanh Tùng - Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin - Bộ GTVT cho biết nhiệm vụ trọng tâm xây dựng Chính phủ điện tử năm 2020 tập trung vào ứng dụng CNTT trong các hoạt động: Chỉ đạo điều hành (gửi, nhận văn bản điện tử; xử lý hồ sơ điện tử; họp không giấy); Cung cấp dịch vụ đến người dân và doanh nghiệp (dịch vụ công trực tuyến, một cửa điện tử, dịch vụ dữ liệu); Quản lý nghiệp vụ (các dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước).

Trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị ngành GTVT đã chủ động thực hiện các nhiệm vụ ưu tiên về xây dựng Chính phủ điện tử theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ GTVT. Theo đó, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của Bộ đạt 20% trở lên. 30% dịch vụ công trực tuyến thực hiện ở mức độ 4; Cổng Dịch vụ công Bộ GTVT cung cấp giao diện cho các thiết bị di động; 100% dịch vụ công được hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho người dân, doanh nghiệp; 100% phần mềm quản lý văn bản và điều hành của Bộ đã được kết nối, liên thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử; 90% văn bản trao đổi giữa Bộ với các cơ quan nhà nước (trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật) dưới dạng điện tử. Đồng thời hoàn thành xây dựng và cung cấp 4/6 dịch vụ trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo nhiệm vụ Thủ tướng giao.

Screen Shot 2020-07-16 at 6.30.10 PM
Trang chủ Cổng dịch vụ công và hệ thông thông tin một cửa điện tử của Bộ GTVT.

Trong 6 tháng cuối năm, để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm xây dựng Chính phủ điện tử năm 2020 theo Kế hoạch đã được ban hành, các đơn vị ngành GTVT cần đẩy mạnh xử lý và giải quyết hồ sơ trên môi trường mạng. Sử dụng chữ ký số cá nhân để thực hiện ký, phê duyệt văn bản. Xây dựng hệ thống thông tin báo cáo Bộ GTVT, đảm bảo trong năm 2020 cung cấp tối thiểu 30% báo cáo trực tuyến; hoàn thành kết nối chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công các công trình giao thông trọng điểm với Hệ thống báo cáo Chính phủ; Hoàn thành xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) Bộ GTVT, kết nối với Nền tảng chia sẻ, tích hợp dữ liệu ở trung ương và địa phương (NGSP).Đồng thời nâng cấp Cổng dịch vụ công Bộ GTVT, kết nối với hệ thống thanh toán quốc gia và Hệ thống thu thập đánh giá việc sử dụng thông tin và dịch vụ công trực tuyến của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ý kiến của bạn

Bình luận