Bộ GTVT đã chuyển 4.118 tỷ đồng đền bù GPMB Dự án cao tốc Bắc–Nam

Tác giả: theo vietnamfinance

saosaosaosaosao
16/05/2019 08:37

Trao đổi với VietnamFinance, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Nhật cho biết: Trong số 7.062 tỷ đồng kế hoạch vốn năm 2019 được giao, Bộ đã chuyển cho các địa phương 4.118 tỷ đồng kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng - GPMB (theo đề nghị của các địa phương), còn lại 2.944 tỷ đồng để thanh toán cho xây lắp, tư vấn và chi phí khác.

 

duong-cao-toc

Theo Vụ Kế hoạch và đầu tư (KHĐT), Bộ GTVT, Dự án đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 đã được Quốc hội bố trí 55.000 tỷ đồng vốn nhà nước tham gia thực hiện dự án thuộc kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia theo Nghị quyết số 26/2016/QH14 của Quốc hội.

Căn cứ vào đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1312/QĐ-TTg ngày 5/10/2018, Bộ KH&ĐT có Quyết định số 1480/QĐ-BKHĐT ngày 5/10/2018 giao kế hoạch đầu tư công trung hạn cho các dự án thành phần thuộc Dự án với tổng số vốn 49.500 tỷ đồng; còn lại 10% dự phòng chưa giao.

Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 340/QĐ-TTg ngày 28/3/2019, Bộ KH&ĐT, có Quyết định số 410/QĐ-BKHĐT ngày 5/4/2019 giao chi tiết kế hoạch trung hạn và kế hoạch năm 2019 cho các dự án thành phần thuộc Dự án với tổng kinh phí là 7.062 tỷ đồng.

Trên cơ sở đó, Bộ GTVT có văn bản số 3157/BGTVT-KHĐT ngày 5/4/2019 thông báo kế hoạch vốn nêu trên cho các Chủ đầu tư/Ban Quản lý dự án (QLDA) để thực hiện phân khai chi tiết và xây dựng kế hoạch giải ngân.

Đến nay, Vụ KHĐT đã hoàn thành thủ tục nhập Tamis cho 11/11 dự án. Trong số 7.062 tỷ đồng kế hoạch vốn năm 2019 được giao, đã chuyển cho các địa phương 4.118 tỷ đồng kinh phí đền bù GPMB (theo đề nghị của các địa phương thông qua các Ban QLDA báo cáo Bộ)  còn lại 2.944 tỷ đồng để thanh toán cho xây lắp, tư vấn và chi phí khác.

Thứ trưởng Nguyễn Nhật cho biết: “đến nay, đã có 4 dự án đã được giải ngân với tổng kinh phí là 111,258 tỷ đồng. Cụ thể gồm 2 dự án của Ban QLDA Thăng Long là Mai Sơn – QL 45 (40,3 tỷ đồng); Phan Thiết – Dầu Giây (37 tỷ đồng)".

"Ngoài ra, có 2 dự án của Ban QLDA 7 cũng đã được giải ngân gồm: Đoạn Vĩnh Hảo – Phan Thiết (4,6 tỷ đồng); Cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu (29,4 tỷ đồng)".

“Tại 7 dự án còn lại, đang hoàn thiện thủ tục để tạm ứng cho các đơn vị tư vấn TKKT, rà phá bom mìn…”, Thứ trưởng Nhật cho biết.

Theo tìm hiểu của VietnamFinance, năm 2018, Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông cũng đã được giao 142,141 tỷ đồng cho công tác chuẩn bị đầu tư. Bộ GTVT đã hoàn thành công tác giải ngân kế hoạch vốn được giao nêu trên.

Ý kiến của bạn

Bình luận