Bộ GTVT đề nghị hai địa phương phối hợp làm cao tốc An Hữu-Cao Lãnh

Tác giả: Đình Quang

saosaosaosaosao
Đầu tư - Hạ tầng 07/07/2022 15:03

Dự án dài khoảng 27,43 km, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 5.886 tỷ đồng.


Dự án cao tốc An Hữu - Cao Lãnh dài khoảng 27,43 km, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 5.886 tỷ đồng (ảnh minh họa)

Dự án cao tốc An Hữu - Cao Lãnh dài khoảng 27,43 km, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 5.886 tỷ đồng (ảnh minh họa)

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH hai tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp phối hợp thực hiện và tiếp nhận hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng đường bộ cao tốc đoạn Cao Lãnh - An Hữu, giai đoạn 1.

Văn bản do Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể ký cho biết, ngày 24/6/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 769 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường bộ cao tốc đoạn Cao Lãnh - An Hữu, giai đoạn 1, trong đó cơ quan chủ quản các dự án thành phần thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phân cấp cho UBND cấp tỉnh  làm cơ quản chủ quản thực hiện các dự án thành phần đầu tư các đoạn tuyến đường bộ cao tốc. 

Bộ GTVT đề nghị Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp phối hợp với Bộ KH&ĐT hoàn thiện các thủ tục phân cấp ủy quyền cho UBND cấp tỉnh làm  cơ quan chủ quản thực hiện các dự án thành phần của dự án và chỉ đạo kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy của các đơn vị được phân công thực hiện quản lý, đầu tư các dự  án thành phần; cử đầu mối tiếp nhận hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Bộ GTVT sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND các tỉnh Tiền Giang và Đồng  Tháp trong quá trình triển khai thực hiện.

Bộ GTVT giao Ban QLDA Mỹ Thuận chỉ đạo tư vấn hoàn chỉnh hồ sơ theo quyết  định phê duyệt chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ; làm việc với các cơ quan  đầu mối của các tỉnh để bàn giao hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nêu  trên.

Được biết, dự án cao tốc An Hữu - Cao Lãnh dài khoảng 27,43 km; điểm đầu giao với cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; điểm cuối giao với cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Dự án được phân kỳ đầu tư quy mô 4 làn xe hạn chế, bề rộng nền đường 17m, vận tốc khai thác 80 km/h.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án là khoảng 5.886 tỷ đồng, được đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước; trong đó, giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 3.486,8 tỷ đồng, bao gồm vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ GTVT là 2.282,8 tỷ đồng và vốn thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội là 1.204 tỷ đồng. Trong giai đoạn 2026 - 2030, dự án được bố trí khoảng 2.399,2 tỷ đồng trong nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 theo đúng quy định của pháp luật.

Ý kiến của bạn

Bình luận