Bộ GTVT đề nghị sớm thẩm định chuyển đổi đất rừng làm cao tốc Bắc-Nam

Tác giả: Phan Hà

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 08/04/2022 17:03

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Bộ TN&MT, Bộ NN&PTNT về việc thẩm định chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, đất trồng lúa phục vụ thi công cao tốc.


Thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu

Thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu

Theo Bộ GTVT, thực hiện Nghị quyết 18/NQ-CP của Chính phủ, Bộ GTVT đã giao các Ban Quản lý dự án, đơn vị tư vấn phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương khẩn trương lập hồ sơ đề nghị chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, xác định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng và đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên của Dự án làm cơ sở để trình Chính phủ thông qua trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Đến ngày 31/3/2021, Bộ GTVT nhận được Tờ trình chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng của UBND các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và báo cáo kết quả tổng hợp, đánh giá nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng và đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên của 12 tỉnh, thành phố có dự án đi qua.

Đồng thời, Bộ GTVT đã chỉ đạo đơn vị tư vấn khẩn trương tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng và đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên của dự án, èm theo dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương.

Theo yêu cầu của Chính phủ tại Nghị quyết số 18/NQ-CP, Bộ GTVT đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ, chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm định rà soát kết quả thực hiện của các địa phương và chủ động thẩm định các nội dung liên quan.

"Để đảm bảo tiến độ của dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021-2025, Bộ GTVT phân công các Ban Quản lý có liên quan và đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm phối hợp, giải trình và cung cấp các tài liệu có liên quan đến cơ quan chủ trì thẩm định thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn", Văn bản của Bộ GTVT nêu rõ.

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận