Bộ GTVT đề nghị Thái Nguyên bàn giao dứt điểm mặt bằng cầu Đa Phúc

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Đường bộ 12/04/2022 11:23

Bộ GTVT đã cân đối, bố trí đầy đủ kinh phí GPMB cho chủ đầu tư tiểu dự án GPMB của địa phương.


Cầu Đa Phúc ở Thái Nguyên đang quá tải, tiềm ẩn nhiêuù nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng

Cầu Đa Phúc ở Thái Nguyên đang quá tải, tiềm ẩn nhiêuù nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Thái Nguyên đề nghị hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) công trình cầu Đa Phúc thuộc Dự án cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ (giai đoạn I) sử dụng vốn vay EDCF.

Công trình cầu Đa Phúc nằm trên địa bàn xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đang được Bộ GTVT chỉ đạo Ban QLDA 2 tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các thủ tục lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng để triển khai thi công trong tháng 4/2022.

Liên quan đến công tác GPMB của dự án, Bộ GTVT đã cân đối, bố trí đầy đủ kinh phí GPMB cho chủ đầu tư tiểu dự án GPMB của địa phương. Theo báo cáo của Ban QLDA 2 hiện nay UBND thị xã Phổ Yên đang thực hiện công tác GPMB.

Cụ thể, có 8 hộ bị ảnh hưởng, đã chi trả được 7/8 hộ, hiện còn 1 hộ chưa tiến hành chi trả. Đồng thời đang tiến hành các thủ tục di dời công trình hạ tầng kỹ thuật.

Kế hoạch triển khai GPMB của dự án đang cơ bản đáp ứng so với kế hoạch triển khai thi công, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện công tác GPMB còn tồn tại; Bàn giao mặt bằng trong tháng 4/2022 cho dự án để triển khai thi công xây dựng, đáp ứng tiến độ, phát huy hiệu quả đầu tư.

Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA 2 tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của địa phương trong quá trình thực hiện để kịp thời xử lý, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác GPMB đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

Ý kiến của bạn

Bình luận