Bộ GTVT đốc thúc Ban QLDA 2 đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Đường bộ 03/10/2023 09:50

Bộ GTVT lưu ý Ban QLDA 2, đối với dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 đoạn QL45 - Nghi Sơn cần hoàn thành các hạng mục bổ sung đường gom, hệ thống thoát nước,... theo kiến nghị của địa phương trước ngày 31/12/2023.

Bộ GTVT đốc thúc Ban QLDA 2 đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công - Ảnh 1.

Thi công dự án nâng cấp, mở rộng QL19 qua Tây Nguyên

Bộ GTVT vừa có văn bản đôn đốc Ban Quản lý dự án 2 (QLDA 2) đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2023.

Bộ GTVT cho biết, theo kế hoạch đăng ký của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, đến hết tháng 9/2023 dự kiến giải ngân 63% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao.

Tuy nhiên, theo số liệu báo cáo của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, đến 15/9/2023 mới giải ngân đạt khoảng 54,86%, dự kiến đến hết tháng 9/2023 giải ngân đạt 59,35%, chậm khoảng 3.221 tỷ đồng so với kế hoạch đăng ký.

Ban QLDA 2 đã được giao kế hoạch vốn đến nay khoảng 11,49% so với tổng số kế hoạch năm của cả Bộ. Theo báo cáo của Ban QLDA 2 ước đến hết tháng 9/2023 giải ngân 6.806/10.937 tỷ đồng, đạt 62,23%, chậm khoảng 615 tỷ đồng so với kế hoạch đăng ký.

Đến hết năm còn phải giải ngân 4.131 tỷ đồng là thách thức lớn, cần phải quyết tâm hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ thi công, tiến độ hoàn thiện các thủ tục giải ngân, phối hợp chặt chẽ với các địa phương để giải quyết dứt điểm các vướng mắc về mặt bằng, vật liệu, bãi đổ thải,…

Để đạt được mục tiêu giải ngân tối thiểu 95% theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT đề nghị Giám đốc Ban QLDA 2 trực tiếp rà soát tiến độ và kế hoạch triển khai cụ thể của từng dự án trong thời gian từ nay tới cuối năm; khả năng giải ngân theo kế hoạch vốn được giao; chủ động có phương án để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án, phương án xử lý nguồn vốn được giao trong trường hợp không thể giải ngân hết kế hoạch được giao trong năm và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ GTVT về số liệu báo cáo và phương án đề xuất.

Trong đó, Bộ GTVT lưu ý Ban QLDA 2, đối với dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 đoạn QL45 - Nghi Sơn cần hoàn thành các hạng mục bổ sung đường gom, hệ thống thoát nước,... theo kiến nghị của địa phương trước ngày 31/12/2023; đồng thời khẩn trương thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến công tác quản lý vận hành công trình theo quy định để dự án khai thác bảo đảm an toàn, thông suốt,... đẩy mạnh thủ tục nghiệm thu thanh toán, quyết toán khối lượng hoàn thành để giải ngân hết kế hoạch được giao.

Đối với 2 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn cần phối hợp với các địa phương trong công tác GPMB, vật liệu,… chỉ đạo các nhà thầu cần khẩn trương hoàn thành thủ tục cấp mỏ vật liệu đắp nền (đất, cát), huy động đầy đủ các máy móc thiết bị và tăng thêm các mũi thi công các công trình cầu, cống. Trường hợp giải ngân hạng mục GPMB chậm có thể điều hoà sang giải ngân khối lượng xây lắp hoàn thành để giải ngân tối đa kế hoạch được giao.

Đối với các dự án ODA, gồm: Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc, dự án kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên, dự án cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ cần tập trung, quyết liệt phối hợp chặt chẽ với địa phương để giải quyết dứt điểm các vướng mắc GPMB, sớm bàn giao mặt bằng cho nhà thầu triển khai thi công; quyết liệt chỉ đạo các nhà thầu thi công chủ động nguồn vật liệu, tận dụng thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công, đẩy nhanh thủ tục nghiệm thu thanh toán khối lượng hoàn thành, bảo đảm giải ngân tối đa kế hoạch được giao.

"Đối với dự án nâng cấp, mở rộng QL19, Ban QLDA 2 cần tập trung nhân lực, thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy mạnh tiến độ thi công, phối hợp chặt chẽ với địa phương để giải quyết dứt điểm GPMB", Bộ GTVT nêu rõ.

Ý kiến của bạn

Bình luận