Bộ GTVT đồng ý mở rộng cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn lên 4 làn xe

Tác giả: Minh Tùng

saosaosaosaosao
Đường bộ 23/03/2023 14:14

Bộ GTVT có văn bản đồng ý điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn, quy mô từ 2 làn lên 4 làn xe như đề nghị của Ban QLDA 2.

Bộ GTVT đồng ý mở rộng cao tốc Thái Nguyên - Chợ Mới lên 4 làn xe - Ảnh 1.

Cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn được điều chỉnh từ 2 làn lên 4 làn xe

Bộ GTVT vừa có văn bản số 2646 đồng ý điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn, quy mô từ 2 làn lên 4 làn xe như đề nghị của Ban QLDA 2.

Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA 2, tận dụng tối đa kết quả nghiên cứu trước đây của dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn và triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định. Cập nhật quy hoạch tỉnh, các quy hoạch có liên quan.

Rà soát dự báo nhu cầu vận tải bảo đảm tính khoa học, thống nhất với số liệu trên hành lang Hà Nội - Thái Nguyên - Bắc Kạn - Cao Bằng; tính toán phân lưu với các tuyến đường bộ khác để xác định sự cần thiết, quy mô đầu thư, phương án đầu tư; có luận chứng đầy đủ, chặt chẽ về tốc độ thiết kế, số làn xe… của dự án.

Đồng thời lưu ý, việc xem xét dự án xây dựng tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn cần phải đặt trong bài toán tổng thể của quy hoạch, đầu tư tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên - Bắc Kạn - Cao Bằng.

Bộ GTVT cũng yêu cầu ban QLDA 2, xây dựng chi tiết kế hoạch triển khai làm cơ sở chỉ đạo điều hành. Tiến độ cần cụ thể cho từng nội dung công việc trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư như: Lập trình hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, công tác chuyển mục đích sử dụng rừng, thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư… với mục tiêu hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư trong tháng 4/2023.

Liên quan vấn đề trên, trước đó, triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ GTVT, Ban QLDA 2 có văn bản đề xuất đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn với chiều dài 28,7 km theo quy mô cao tốc 4 làn xe thay vì đầu tư phân kỳ quy mô 2 làn xe theo Quyết định số 988 ngày 25/7/2022 của Bộ GTVT. Với quy mô điều chỉnh này, tổng mức đầu tư dự án dự kiến khoảng 5.750 tỷ đồng. Thời gian khởi công dự kiến trong tháng 2/2024 và hoàn thành năm 2026.

Ý kiến của bạn

Bình luận