Bộ GTVT giải ngân gần 20.000 tỷ đồng vốn đầu tư công

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 29/07/2022 10:10

Dự kiến hết tháng 7/2022, Bộ GTVT giải ngân 19.664 tỷ đồng, đạt 45,5% kế hoạch giao chi tiết và đạt 39% kế hoạch Thủ tướng giao.


Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến toàn quốc tháng 7/2022

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến toàn quốc tháng 7/2022

Sáng nay (29/7), Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chủ trì cuộc họp giao ban thường kỳ tháng 7/2022 của Bộ GTVT.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Trí Đức - Chánh Văn phòng Bộ GTVT cho biết, đối với cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, hiện đã phê duyệt 12/12 dự án thành phần làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo của bước thực hiện đầu tư.

Về tình hình phân bổ vốn, giải ngân vốn đầu tư công, quyết toán dự án hoàn thành, đến nay đã giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2022 (4 đợt) tổng số 45.343/50.328 tỷ đồng, đạt 90,1%  kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao.

“Dự kiến trong tháng 7/2022, giải ngân 2.800 tỷ đồng; lũy kế hết tháng 7/2022 giải ngân 19.664 tỷ đồng, đạt 45,5% kế hoạch đã giao chi tiết và đạt 39,1% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao. Tháng 7/2022, các cơ quan thuộc Bộ đã thẩm tra, phê duyệt quyết toán 07 dự án/hạng mục công trình với giá trị duyệt 2.184 tỷ đồng”, Chánh văn phòng Nguyễn Trí Đức cho hay.

Về công tác quản lý tiến độ, chất lượng các dự án, công trình, Bộ GTVT tiếp tục trình cấp có thẩm quyền đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong công tác quản lý, đầu tư xây dựng; tổ chức xây dựng, điều chỉnh định mức đặc thù chuyên ngành GTVT; triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn các dự án do ảnh hưởng bởi giá nhiên, vật liệu tăng cao.

Lãnh đạo Bộ GTVT đã chủ trì 20 đợt kiểm tra hiện trường để chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đôn đốc tiến độ thi công, tiến độ giải ngân các dự án.

Tháng 7/2022, Bộ đã khởi công 1 dự án, hoàn thành 1 dự án . Lũy kế 7 tháng/2022, khởi công 7 dự án, hoàn thành 7 dự án.

Trong tháng 8, Bộ GTVT yêu cầu Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng công trình giao thông tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện 3 dự án quan trọng quốc gia thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế; tập trung kiểm soát các chủ đầu tư, ban QLDA trong quá trình thực hiện các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 và khẩn trương chỉ đạo hoàn thiện các thủ tục để đủ điều kiện khởi công vào cuối năm 2022.

Bộ GTVT cũng yêu cầu nghiên cứu sửa đổi các định mức xây dựng cơ bản trong lĩnh vực GTVT; chỉ đạo các chủ đầu tư, ban QLDA đẩy mạnh tiến độ thi công, giải ngân các dự án đang triển khai, đặc biệt là Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

Cùng với đó, Bộ GTVT yêu cầu các chủ đầu tư, ban QLDA phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của các bộ, ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, nguồn cung vật liệu để đẩy nhanh tiến độ thi công song song với quản lý, giám sát chặt chẽ, bảo đảm chất lượng công trình. Đồng thời, hoàn thiện các dự án thủ tục chuẩn bị đầu tư để sớm triển khai thi công các dự án nhóm B, nhóm C theo đúng tiến độ yêu cầu.

Ý kiến của bạn

Bình luận