Bộ GTVT hướng dẫn vận tải 5 lĩnh vực mới theo nghị quyết Chính phủ

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Sự kiện 17/10/2021 07:08

Quyết định này nhằm triển khai Nghị Quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; đồng thời phù hợp với những điều kiện về y tế phòng chống dịch theo Quyết định số 4800/QĐ-BYT của Bộ Y tế .


 

them-mot-so-truong-hop-khong-truy-thu-phi-duong-bo
 

Đêm muộn ngày 16/10, Bộ GTVT ban hành Quyết định số 10906/QĐ-BGTVT ban hành Hướng dẫn tạm thời tổ chức hoạt động vận tải 05 lĩnh vực đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Quyết định này nhằm triển khai Nghị Quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; đồng thời được xây dựng căn cứ trên Quyết định số 4800/QĐ-BYT về ban hành Hướng dẫn tạm thời chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết 128.

Quyết định này được ban hành để hướng dẫn tạm thời tổ chức vận tải bao gồm vận tải hàng hóa và vận tải hành khách. Tuy nhiên, tại QĐ số 10906 này chỉ điều chỉnh các Quy định tổ chức vận tải đối với 03 lĩnh vực Đường bộ, Hàng Hải và Đường thủy nội địa. Riêng Hàng không va Đường sắt tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 1776 và 1786 (đối với Hàng Không) và QĐ số 1782 đối với lĩnh vực Đường sắt cho đến ngày 20/10; Lý do là hiện nay tại khoản 2, mục 1, phần IV của NQ128 vẫn chưa có hướng dẫn riêng cho lĩnh vực vận tải hàng không và đường sắt).

Hiện Bộ GTVT đã giao nhiệm vụ cho Cục HKVN và Cục ĐSVN có báo cáo sơ kết, đánh giá thời gian thực hiện thí điểm tổ chức vận tải hành khách, đồng thời đề xuất phương án, kế hoạch tổ chức thực hiện giai đoạn tiếp theo; khẩn trương báo cáo Bộ GTVT để xem xét, đánh giá và báo cáo Ban Chỉ đạo  quốc gia Phòng Chống dịch xem xét, quyết định.

Chi tiết quyết định xem tại đây 

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận