Bộ GTVT mời Kiểm toán Nhà nước vào cao tốc Bắc - Nam trước khi chỉ định thầu

Đường bộ 19/09/2022 16:17

Bộ GTVT đề nghị Kiểm toán Nhà nước hỗ trợ, chỉ đạo các đơn vị kiểm toán chuyên ngành (khu vực) thực hiện kiểm toán hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán xây dựng công trình các đoạn tuyến, gói thầu xây lắp của các dự án thành phần.


Bộ GTVT mời Kiểm toán Nhà nước vào cao tốc Bắc - Nam trước khi chỉ định thầu - Ảnh 1.

12 dự án thành phần thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 có tổng chiều dài 723,7km tuyến chính (ảnh minh họa)

Bộ GTVT vừa có văn bản đề nghị Kiểm toán Nhà nước phối hợp thực hiện kiểm toán các gói thầu xây lắp của các dự án thành phần thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Văn bản của Bộ GTVT cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải tại Thông báo kết luận 249 ngày 17/8/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc "triển khai thực hiện kiểm toán các gói thầu xây lắp trước khi thực hiện chỉ định thầu".

Để triển khai thực hiện các dự án thành phần thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng, quản lý chặt chẽ và sử dụng nguồn vốn hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch, tránh gây thất thoát lãng phí, đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình trước khi thực hiện chỉ định thầu các gói thầu xây lắp theo Nghị quyết 119 ngày 8/9/2022 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 18 ngày 11/02/2022 của Chính phủ.

Bộ GTVT đề nghị Kiểm toán Nhà nước hỗ trợ, chỉ đạo các đơn vị kiểm toán chuyên ngành (khu vực) thực hiện kiểm toán hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán xây dựng công trình các đoạn tuyến, gói thầu xây lắp của các dự án thành phần trước khi thực hiện công tác chỉ định thầu các gói thầu xây lắp đảm bảo tiến độ khởi công các dự án trước ngày 31/12/2022 và triển khai thi công đồng loạt trước ngày 31/3/2023.

Được biết, 12 dự án thành phần thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 có tổng chiều dài 723,7km tuyến chính. Dự án gồm các đoạn Hà Tĩnh - Quảng Trị (260,9km), Quảng Ngãi - Nha Trang (352,06km) và Cần Thơ - Cà Mau (110,9km). Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng hơn 146.985 tỷ đồng, sử dụng toàn bộ nguồn vốn ngân sách Nhà nước.
Ý kiến của bạn

Bình luận