Bộ GTVT nghiêm cấm các hành vi thông đồng, gửi nhà thầu… ở dự án giao thông

Tác giả: Đình Quang

saosaosaosaosao
Đường bộ 07/05/2024 16:45

Bộ GTVT nghiêm cấm các hành vi: thông đồng, móc ngoặc để hợp thức hóa hồ sơ thủ tục, làm sai lệch hồ sơ, kết quả công việc, tăng khống khối lượng; lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chèn ép, nhũng nhiễu, gây khó khăn cho các đơn vị để thu lợi cá nhân…

Bộ GTVT nghiêm cấm các hành vi thông đồng, gửi nhà thầu… ở dự án giao thông- Ảnh 1.

Bộ GTVT nghiêm cấm các hành vi: thông đồng, móc ngoặc để hợp thức hóa hồ sơ thủ tục, làm sai lệch hồ sơ, kết quả công việc, tăng khống khối lượng; lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chèn ép, nhũng nhiễu, gây khó khăn cho các đơn vị để thu lợi cá nhân; áp đặt chỉ định mỏ vật liệu, chỉ định nguồn gốc, xuất xứ, gửi nhà thầu, nhà thầu phụ, nhà thầu cung cấp hàng hóa, vật tư, vật liệu cho dự án (ảnh minh họa).

Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu Thanh tra Bộ; Các Vụ, Cục thuộc Bộ; Các Ban Quản lý dự án trực thuộc Bộ; Các Tổng công ty thuộc Bộ; Các Sở Giao thông vận tải tăng cường công tác quản lý chất lượng, tiến độ, bảo đảm an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông do Bộ GTVT quản lý.

Tăng cường công tác quản lý chất lượng, tiến độ

Văn bản cho biết, ngành GTVT đang triển khai đồng loạt nhiều dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông trên phạm vi toàn quốc, trong đó có nhiều dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia như: cao tốc Bắc - Nam phía Đông, cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu,… Bộ GTVT đã đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, giao các cơ quan, đơn vị làm chủ đầu tư nhằm tăng cường trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả, chủ động trong công tác quản lý dự án.

Xác định chất lượng công trình luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu, thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GTVT đã ban hành nhiều chỉ thị, công điện, văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác quản lý chất lượng, tiến độ, bảo đảm an toàn giao thông (ATGT), an toàn lao động (ATLĐ) và vệ sinh môi trường (VSMT) các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông.

Các cơ quan, đơn vị đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong triển khai, thực hiện, đảm bảo chất lượng, tiến độ; nhiều dự án đã hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng, phát huy được hiệu quả đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

Để tiếp tục tăng cường công tác quản lý chất lượng, tiến độ, bảo đảm ATGT, ATLĐ và VSMT các dự án, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải đề cao trách nhiệm, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện các dự án; tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, công điện, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GTVT cũng như tuân thủ các quy định về quản lý đầu tư xây dựng.

Đưa ra một số chỉ đạo trọng tâm cụ thể, Bộ GTVT yêu các cơ quan tham mưu, Thanh tra Bộ, theo chức năng, nhiệm vụ được giao phải siết chặt kỷ cương, quản lý chặt chẽ và tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, đặc biệt trong công tác quản lý chất lượng; quá trình tham mưu giải quyết công việc phải đảm bảo trình tự, thủ tục tuân thủ theo quy định pháp luật.

Đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các chủ thể từ giai đoạn chuẩn bị đến giai đoạn thực hiện và giai đoạn kết thúc dự án; kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo Bộ có biện pháp chấn chỉnh, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời các tồn tại, hạn chế ảnh hưởng đến chất lượng công trình.

Nhiều hành vi bị nghiêm cấm

Đối với chủ đầu tư, ban QLDA, Bộ GTVT yêu cầu phải thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ đầu tư theo đúng quy định của pháp luật và được phân cấp, uỷ quyền tại Quyết định số 729/QĐ BGTVT ngày 15/6/2023 của Bộ trưởng Bộ GTVT trong suốt quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, bảo đảm chất lượng, tiến độ, ATGT, ATLĐ và VSMT.

Bên cạnh đó, các chủ đầu tư, ban QLDA phải củng cố, kiện toàn bộ máy, nhân sự đảm bảo tinh gọn, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, đặc biệt bộ phận điều hành dự án tại hiện trường cần bố trí nhân sự phù hợp, đảm bảo không chồng chéo; xác định cụ thể thẩm quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi đơn vị, tổ chức quản lý, điều hành dự án đảm bảo thống nhất, xuyên suốt, đạt hiệu quả cao.

Đồng thời, siết chặt kỷ cương, quản lý chặt chẽ mọi hoạt động của các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện dự án trong suốt quá trình triển khai dự án (tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra, tư vấn giám sát, tư vấn kiểm định, nhà thầu thi công,...), bảo đảm tuân thủ quy định của hợp đồng và các quy định pháp luật có liên quan. Tổ chức rà soát toàn bộ công tác quản lý chất lượng, tiến độ, ATGT, ATLĐ và VSMT của từng chủ thể, từng khâu, từng bước để yêu cầu kiện toàn bộ máy và có biện pháp chấn chỉnh, phòng ngừa, ngăn chặn, kịp thời xử lý các tồn tại, hạn chế.

"Nghiêm cấm các hành vi: thông đồng, móc ngoặc để hợp thức hóa hồ sơ thủ tục, làm sai lệch hồ sơ, kết quả công việc, tăng khống khối lượng; lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chèn ép, nhũng nhiễu, gây khó khăn cho các đơn vị để thu lợi cá nhân; áp đặt chỉ định mỏ vật liệu, chỉ định nguồn gốc, xuất xứ, gửi nhà thầu, nhà thầu phụ, nhà thầu cung cấp hàng hóa, vật tư, vật liệu cho dự án", Bộ GTVT nêu rõ.

Bộ GTVT yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, đôn đốc các chủ thể thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng công trình, đảm bảo ATGT, ATLĐ và VSMT trong quá trình thiết kế, thi công theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn, biện pháp thi công đã được chấp thuận, tuân thủ hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật của dự án và các quy định; kịp thời điều chỉnh, bổ sung khi cần thiết và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Tăng cường công tác quản lý hồ sơ nghiệm thu; trình tự thủ tục, hồ sơ pháp lý trong quá trình thi công; chỉ đạo các đơn vị tham gia thực hiện dự án đẩy nhanh việc lập, trình hồ nghiệm thu, thanh toán theo đúng quy định; Kiểm tra và giám sát chặt chẽ chất lượng, nguồn gốc xuất xứ của vật liệu, vật tư, thiết bị, công tác đổ thải đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật của dự án.

Các chủ đầu tư, ban QLDA cần kiểm soát, theo dõi chặt chẽ công tác thí nghiệm kiểm tra chất lượng trong quá trình thi công, đảm bảo phòng thí nghiệm hợp chuẩn, thí nghiệm viên đủ điều kiện năng lực thực hiện công việc, kết quả thí nghiệm đảm bảo chính xác, khách quan, minh bạch.

Đồng thời kiểm tra, chấp thuận kế hoạch, biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình theo yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật, đặc biệt đối với máy, thiết bị có yêu cầu về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng phải được kiểm định kỹ thuật an toàn.

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra tình trạng làm việc bình thường của công trình, dự án; yêu cầu nhà thầu thực hiện nghiêm túc việc bảo hành công trình tuân thủ hợp đồng đã ký kết, trường hợp có những hư hỏng, khiếm khuyết, phải tiến hành kiểm tra, phân tích, đánh giá, xác định nguyên nhân hư hỏng, đề xuất giải pháp xử lý nhằm duy trì điều kiện khai thác bình thường, đảm bảo tuyệt đối an toàn. Giải pháp sửa chữa, khắc phục phải được Chủ đầu tư/Ban QLDA chấp thuận và đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án, đảm bảo khả năng chịu lực, tuổi thọ công trình; quá trình sửa chữa khắc phục phải được giám sát, quản lý chất lượng theo đúng các quy định.

"Chủ đầu tư, ban QLDA cần kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu tuân thủ các điều khoản hợp đồng đã ký kết, đặc biệt đảm bảo chất lượng xây dựng công trình; kiên quyết xử lý nghiêm các nhà thầu vi phạm chất lượng công trình theo quy định của hợp đồng. Người đứng đầu chủ đầu tư, ban QLDA chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng Bộ GTVT và pháp luật đối với dự án được giao quản lý không đáp ứng chất lượng theo yêu cầu; chậm chễ trong việc xử lý vi phạm nhà thầu theo quy định của hợp đồng và pháp luật có liên quan", Văn bản nêu rõ.