Bộ GTVT nói gì về đề nghị cải tạo QL 12B, 15 qua Hòa Bình?

Thị trường 26/10/2021 16:16

Bộ GTVT vừa có Văn bản số 1199/BGTVT-KHĐT gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình trả lời kiến nghị cử tri về đầu tư cải tạo, nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 12B, Quốc lộ 15.

 

IMG_9069
Một đoạn QL 12B đoạn qua tỉnh Hòa Bình

Theo Công văn số 277/BDN ngày 30/8/2021 do Ban Dân nguyện chuyển đến Bộ Giao thông vận tải (GTVT), cử tri tỉnh Hòa Bình kiến nghị như sau:

“Đề nghị quan tâm đầu tư cải tạo, nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 12B, Quốc lộ 15 đoạn qua tỉnh Hòa Bình tạo điều kiện cho địa phương thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội”.

Về nội dung kiến nghị nêu trên, Bộ Giao thông vận tải trả lời: Theo quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021 thì Quốc lộ 12B có chiều dài 140Km, quy mô đường cấp III, 2-4 làn xe, đoạn trên địa bàn Hòa Bình dài 47 km; Quốc lộ 15 có chiều dài 401 km, quy mô đường cấp III, IV, 2 làn xe, đoạn trên địa bàn Hòa Bình dài 20km.

Bộ Giao thông vận tải thống nhất với ý kiến của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình về nhu cầu cần thiết đầu tư nâng cấp đoạn tuyến quốc lộ 12B và quốc lộ 15 theo quy hoạch. Tuy nhiên, giai đoạn 2021-2025, Bộ GTVT đã xây dựng nhu cầu đầu tư từ vốn NSNN khoảng 426.000 tỷ đồng, nhưng chỉ cân đối được 304.104 tỷ đồng.

Trong đó: bố trí 147.000 tỷ đồng để thanh toán nợ đọng theo nghĩa vụ của NSNN và hoàn thành các dự án chuyến tiếp giai đoạn 2016-2020; bố trí 117.500 tỷ đồng cho 16 dự án đường bộ cao tốc khởi công mới là mục tiêu trọng tâm đầu tư của kế hoạch đầu tư công trung hạn. Như vậy chỉ còn khoảng 40.000 tỷ đồng để đầu tư cho một số ít các dự án có tính chất then chốt, động lực, cấp bách hoặc xử lý các điểm nghẽn thuộc 5 chuyên ngành giao thông (Hàng không, hàng hải, đường sắt, đường thủy, đường bộ).

Do vậy, nhiều công trình cấp bách, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, cũng như đã có ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nhưng Bộ GTVT chưa thể cân đối được nguồn vốn để đầu tư trong giai đoạn này.

Trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trên cơ sở đề xuất của tỉnh Hòa Bình, Bộ GTVT ưu tiên cân đối bố trí vốn để thực hiện đầu tư nâng cấp mở rộng quốc lộ 6 đoạn tránh thành phố Hòa Bình, là tuyến quan trọng đáp ứng nhu cầu mở rộng thành phố Hòa Bình về phía Tây. Ngoài ra, ngân sách Trung ương còn hỗ trợ cho tỉnh Hòa Bình 2.500 tỷ đồng, trong đó dự kiến 1.500 tỷ đồng để bố trí cho đường cao tốc Hòa Bình – Sơn La với quy mô đường cao tốc 02 làn xe, kết nối đồng bộ với cao tốc Hòa Lạc – Hòa Bình hiện tại theo Văn bản số 419/TTg-KTH ngày 02/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ nhu cầu đầu tư theo kiến nghị, Bộ GTVT sẽ tiếp tục báo cáo, đề xuất cấp thẩm quyền quan tâm xem xét kiến nghị của cử tri tỉnh Hòa Bình nêu trên. Trước mắt, Bộ GTVT giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam rà soát đánh giá, tăng cường duy tu, cải tạo mặt đường để đảm bảo nhu cầu đi lại an toàn, êm thuận trên tuyến.

Ý kiến của bạn

Bình luận