Bộ GTVT: Phải thay thế nhà thầu thi công ‘rùa bò’

Thị trường 07/09/2019 06:54

Bộ GTVT khẳng định sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án nếu để xảy ra chậm trễ, không đảm bảo tiến độ giải ngân.

 

thuc-tien-do-cong-trinh_elmw_thumb
Bộ GTVT thúc các dự án hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo công tác giải ngân. Ảnh: VIẾT LONG

Bộ GTVT vừa yêu cầu các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án tăng cường kiểm tra chất lượng công trình, đôn đốc tiến độ thi công và giải ngân các dự án xây dựng ngành GTVT do Bộ GTVT quản lý trong các tháng cuối năm 2019.

Bên cạnh đó, Bộ GTVT cũng yêu cầu các đơn vị đảm bảo tiến độ khởi công, khánh thành các dự án. Đồng thời, cử cán bộ phối hợp cùng hội đồng giải phóng mặt bằng và các cơ quan chức năng của địa phương khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án.

Đặc biệt, Bộ GTVT yêu cầu các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án phải thường xuyên kiểm soát tiến độ thực tế, trường hợp các gói thầu, dự án không có chuyển biến tích cực, không đáp ứng tiến độ, phải có biện pháp xử lý, chấn chỉnh, khắc phục kịp thời hoặc bổ sung, thay thế nhà thầu để triển khai thi công đáp ứng tiến độ, đảm bảo kế hoạch giải ngân theo yêu cầu.

“Bộ GTVT sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án nếu để xảy ra chậm trễ, không đảm bảo tiến độ giải ngân và đưa vào đánh giá xếp hạng chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án năm 2019"- Bộ GTVT nhấn mạnh.

Bộ GTVT giao Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án triển khai thực hiện các dự án theo đúng kế hoạch đề ra. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra hiện trường, kịp thời tham mưu Bộ GTVT xem xét, giải quyết các vấn đề tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án…

Ý kiến của bạn

Bình luận