Bộ GTVT phát động toàn ngành thi đua chiến thắng đại dịch Covid-19

Tác giả: Thùy Dương

saosaosaosaosao
24/08/2021 18:13

Chiều 24/8, Bộ GTVT tổ chức phát động phong trào thi đua "Ngành GTVT đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19" theo hình thức trực tuyến.


Screen Shot 2021-08-24 at 5.53.09 PM
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể phát động phong trào thi đua "Ngành GTVT đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19".

Phát động tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ GTVT, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết phong trào này được tổ chức với 3 mục tiêu. Trong đó, mực tiêu thứ nhất là thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, của Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội.

"Mục tiêu thứ 2 ngành GTVT hướng đến là tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động, thu hút đông đảo toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Giao thông vận tải tích cực tham gia phòng, chống dịch Coid-19 nhằm ngăn chặn, đẩy lùi, khống chế dịch bệnh lan rộng, bùng phát trong cộng đồng. Khơi dậy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, nỗ lực vượt khó, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn trong phòng, chống dịch Covid-19", Bộ trưởng nói.

Và mục tiêu thứ 3 là qua phong trào này kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các tấm gương người tốt, việc tốt trong thực hiện nhiệm vụ "mục tiêu kép": vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, vừa hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.

Cụ thể hóa những mục tiêu này, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể yêu cầu các đơn vị quyết tâm thực hiện tốt các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid - 19; Triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp đảm bảo hoạt động vận tải thông suốt, kịp thời đặc biệt là hàng hóa thiết yếu, vật tư, thiết bị sản xuất nằm trong chuỗi cung ứng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và ổn định đời sống nhân dân. Đồng thời triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới, quyết tâm kéo giảm TNGT 5% trên cả 3 tiêu chí.

Ngoài ra, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng cơ bản trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay. Bộ trưởng đề nghị các đơn vị hoàn thành các thủ tục điều kiện giao vốn các dự án dự kiến đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Các đơn vị liên quan phối hợp với bộ, ngành, địa phương hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đối với 6 dự án quan trọng quốc gia để báo cáo Chính phủ. Đồng thời tập trung đẩy nhanh tiến độ, kiểm soát chặt chẽ chất lượng các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng các dự án theo đúng kế hoạch năm 2021; đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành, công tác giải ngân vốn đầu tư công và phấn đấu kết quả giải ngân của Bộ cao hơn mức giải ngân bình quân chung của cả nước. 

Bên cạnh các nhiệm vụ trọng tâm về đảm bảo giao thông, xây dựng cơ bản trong mùa dịch, Bộ trưởng Bộ GTVT cũng đặt ra mục tiêu trong năm 2021, 5 quy hoạch ngành GTVT sẽ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

unnamed-12
Chương trình phát động phong trào thi đua ngành GTVT được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Xuân Cường bày tỏ sự đồng tình và quyết tâm cao với các giải pháp chủ yếu của phong trào thi đua này. Đại diện cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Cường hứa sẽ đảm bảo thực hiện các chỉ đạo, chăm lo việc làm đảm bảo đời sống cho người lao động trong thời gian bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đồng thời chia sẻ động viên và khích lệ tinh thần người lao động, vượt qua mọi khó khăn để thực hiện "mục tiêu kép" vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh vừa hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của toàn ngành đường bộ, góp phần chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Ông Cường cũng cho biết Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ tiếp tục kêu gọi hơn 1.700 cán bộ công chức, viên chức và hơn 2.900 đoàn viên công đoàn tại các doanh nghiệp có công đoàn trực thuộc công đoàn ngành đường bộ đóng góp ủng hộ Quỹ vaccine.

“Tổng cục Đường bộ cũng sẽ chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành 9 nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ GTVT giao, đặc biệt công tác giải ngân đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch vốn giao năm 2021. Xác định công tác đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một nhiệm vụ quan trọng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vừa tạo việc làm, công việc cho người lao động", Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam khẳng định.

Ý kiến của bạn

Bình luận