Bộ GTVT quyết định điều chuyển 4 đoạn tuyến các quốc lộ tại Lạng Sơn

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Đường bộ 20/05/2022 16:34

Bộ GTVT vừa quyết định điều chuyển 2 đoạn tuyến QL4A và QL3B tại Lạng Sơn thành đường địa phương và 2 đoạn tuyến khác thành đường quốc lộ.


 

Một đoạn tuyến QL4A qua Lạng Sơn đang khai thác. Ảnh minh họa

Một đoạn tuyến QL4A qua Lạng Sơn đang khai thác. Ảnh minh họa

Bộ GTVT vừa quyết định điều chuyển đoạn tuyến từ Km0+00-Km4+300/QL4A (qua nội thị thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc) và đoạn tuyến từ Km22+700-Km26+00/QL.3B (qua nội thị thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định), tỉnh Lạng Sơn thành đường địa phương. Đồng thời chuyển các đoạn tuyến tránh thị trấn Đồng Đăng thành QL4A, đoạn tránh thị trấn Thất Khê thành QL3B.

Tại Quyết định do Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ ký cho biết, Bộ GTVT quyết định điều chuyển đoạn tuyến từ Km0+00-Km4+300/QL4A chiều dài 4,3km (khu vực nội thị thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) về UBND tỉnh Lạng Sơn quản lý, khai thác và bảo trì bằng nguồn vốn của địa phương.

Đồng thời tiếp nhận tuyến tránh thị trấn Đồng Đăng đoạn từ Km1+00/QL1B đến Km4+300/QL4A với chiều dài 5,1km (do UBND tỉnh Lạng Sơn quản lý) về Bộ GTVT quản lý, khai thác và bảo trì bằng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế đường bộ.

Đối với đoạn tuyến từ Km22+700-Km26+00/QL3B chiều dài 3,3km đoạn qua ngã ba giao với đường dẫn vào cầu Pắc Luồng mới và cầu Pắc Luồng cũ (khu vực nội thị thị trấn Thất Kê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn), Bộ GTVT quyết định điều chuyển về UBND tỉnh Lạng Sơn quản lý, khai thác và bảo trì bằng nguồn vốn của địa phương.

Đối với tuyến tránh thị trấn Thất Khê đoạn từ Km22+700/QL3B đến Km26+00/QL3B, hướng tuyến từ Km22+700/QL3B, tuyến đi theo đường Phai Dài với chiều dài 520m tuyến giao với QL4A tại Km51+580, tuyến rẽ phải đi trùng với tuyến QL4A đến Km52+380, tuyến đi theo hướng cầu Pắc Luồng mới với chiều dài 980m giao với Km26+00/QL3B, tổng chiều dài tuyến 2,3km trong đó có 800m trùng với QL4A do UBND tỉnh Lạng Sơn quản lý, Bộ GTVT cũng quyết định tiếp nhận quản lý, khai thác và bảo trì bằng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế đường bộ.

Cũng trong quyết định của Bộ GTVT, UBND tỉnh Lạng Sơn cần chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh, phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam tổ chức tiếp nhận, bàn giao và hoàn chỉnh các thủ tục điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định tại Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23/4/2019 của Chính phủ các đoạn tuyến nêu trên để đưa vào quản lý, khai thác và bảo trì sau khi có quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với các cơ quan của tỉnh Lạng Sơn tổ chức tiếp nhận, bàn giao và hoàn chỉnh thủ tục điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ các đoạn tuyến đường nêu trên theo quy định, ủy quyền Sở GTVT Lạng Sơn quản lý các đoạn tuyến tiếp nhận từ UBND tỉnh Lạng Sơn bàn giao Bộ GTVT để quản lý, khai thác và bảo trì.

Ý kiến của bạn

Bình luận