Bộ GTVT thành lập Tổ công tác đặc biệt bảo đảm hoạt động vận tải

Tác giả: Thùy Dương

saosaosaosaosao
Chính trị 19/07/2021 15:30

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể vừa ký Quyết định thành lập Tổ công tác đặc biệt về bảo đảm các hoạt động vận tải gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19.


chot-kiem-soat-12
Ảnh minh họa

Theo đó, Tổ Công tác đặc biệt của Bộ Giao thông vận tải do Thứ trưởng Lê Đình Thọ làm tổ trưởng trực tiếp chỉ đạo hoạt động vận tải gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Tổ công tác có nhiệm vụ trực tiếp phối hợp với TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và các địa phương có liên quan, nhất là các địa phương đang thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành có liên quan để chủ động xử lý, giải quyết ngay những nhiệm vụ phát sinh trong hoạt động vận tải và những vấn đề liên quan.

Đồng thời trực tiếp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc ngành GTVT để bảo đảm vận chuyển hàng hóa, nguyên liệu sản xuất, lương thực, thực phẩm, các hàng hóa thiết yếu được thông suốt giữa các tỉnh, thành phố có dịch, giữa các tỉnh, thành phố có dịch với các địa phương khác. Nhiệm vụ của các thành viên do Tổ trưởng Tổ công tác phân công.

Tổ công tác hàng ngày báo cáo Bộ trưởng, báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và kịp thời đề xuất, kiến nghị đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Ý kiến của bạn

Bình luận