Bộ GTVT "thúc" tiến độ bàn giao mặt bằng làm hai cầu ở Quảng Nam

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Đầu tư - Hạ tầng 08/04/2022 15:53

Bộ GTVT đề nghị tỉnh Quảng Nam bàn giao mặt bằng trong tháng 4 cho gói thầu xây cầu Sông Trường và cầu Nước Oa thuộc dự án sử dụng vốn EDCF.


Cầu Nước Oa hiện hữu đang xuống cấp nghiêm trọng

Cầu Nước Oa hiện hữu đang xuống cấp nghiêm trọng

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) gói thầu XL-01 thi công xây dựng cầu Sông Trường và cầu Nước Oa thuộc dự án cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ (giai đoạn I) sử dụng vốn vay EDCF.

Theo đó, gói thầu XL-01 nằm trên địa bàn huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam đang được Bộ GTVT chỉ đạo Ban QLDA 2 tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các thủ tục lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng để triển khai thi công trong tháng 4/2022.

Liên quan đến công tác GPMB của dự án, Bộ GTVT đã cân đối, bố trí đầy đủ kinh phí GPMB cho chủ đầu tư tiểu dự án GPMB của địa phương.

Theo báo cáo của Ban QLDA 2 (đại diện chủ đầu tư), hiện nay UBND huyện Bắc Trà My đang thực hiện công tác GPMB. Cụ thể, tổng số hộ bị ảnh hưởng là 31 hộ, đã chi trả 25/31 hộ. Các hộ còn lại đang áp giá, trình phê duyệt dự kiến trong tháng 4/2022.

Công trình hạ tầng kỹ thuật, đã phê duyệt công tác di dời hạ tầng kỹ thuật gồm 5 trụ điện 22KV và 2 trụ hạ thế, đang tiến hành công tác di dời.

Kế hoạch triển khai GPMB của dự án đang cơ bản đáp ứng với kế hoạch triển khai thi công, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các tồn tại trong công tác GPMB. Đồng thời bàn giao mặt bằng trong tháng 4/2022 cho dự án để triển khai thi công xây dựng, đáp ứng tiến độ, phát huy hiệu quả đầu tư của dự án.

"Bộ GTVT giao Ban QLDA 2 tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của địa phương trong quá trình thực hiện để kịp thời xử lý, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác GPMB đảm bảo tiến độ thực hiện dự án", Văn bản của Bộ GTVT nêu rõ.

Ý kiến của bạn

Bình luận