Bộ GTVT thúc tiến độ GPMB dự án cầu Rạch Miễu 2

Tác giả: Thu Hà

saosaosaosaosao
Đường bộ 21/04/2022 16:42

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận về việc triển khai Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và Bến Tre.

Cầu Rạch Miễu nối hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre

Cầu Rạch Miễu nối hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre

Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre (Dự án) được Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) phê duyệt tại Quyết định số 1730/QĐ-BGTVT ngày 29/9/2021. Hiện tại, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đang đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật 2 gói thầu xây lắp (XL-04 và XL-06 mở thầu ngày 24/3/2022); 2 gói thầu cầu dẫn và cầu chính dây văng (XL02, XL-03) đang trong quá trình lập thiết kế kỹ thuật và dự toán.

Để triển khai dự án đảm bảo yêu cầu về chất lượng, tiến độ, Bộ GTVT yêu cầu Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, chủ đầu tư tiểu dự án giải phóng mặt bằng đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; hoàn thiện các thủ tục tiếp tục bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công trong tháng 4/2022.

Đồng thời bộ GTVT cũng yêu cầu đơn vị tư vấn thiết kế phải khẩn trương thực hiện khảo sát, thiết kế đảm bảo phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán gói thầu cầu chính dây văng vào tháng 8/2022 để tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp, đáp ứng tiến độ thi công vào đầu quý 4/2022. Trong quá trình thực hiện cần lưu ý kiểm tra, rà soát số liệu đầu vào, số liệu khảo sát, quy trình, quy phạm, giải pháp thiết kế nhằm đảm bảo an toàn, ổn định, bền vững công trình.

"Đối với nhà thầu, Bộ GTVT đề nghị lập tiến độ thi công chi tiết kèm theo kế hoạch huy động nhân lực, máy móc, thiết bị thi công, trình tư vấn giám sát xem xét, Ban Quản lý dự án chấp thuận làm cơ sở kiểm soát tiến độ. Tiến độ chi tiết phải khả thi, thực tế, phù hợp thời tiết khu vực. Nhà thầu huy động đầy đủ, kịp thời nhân lực, thiết bị, vật liệu và triển khai thi công theo tiến độ thi công chi tiết được chấp thuận.” văn bản nêu.

Liên quan đến tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế, Bộ GTVT yêu cầu Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận tổ chức rà soát, hoàn thiện hồ sơ mời thầu đúng với nội dung được phê duyệt; Tiên lượng mời thầu phải đảm bảo chính xác, hợp lý, phù hợp hồ sơ thiết kế, dự toán và chỉ dẫn kỹ thuật.

Việc đăng tải thông tin đấu thầu phải thực hiện đúng quy định, đảm bảo các nhà thầu được tiếp cận hồ sơ mời thầu nhanh chóng, kịp thời. Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận chịu trách nhiệm trước Bộ GTVT trong việc tổ chức đánh giá hồ sơ dự thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu, nội dung thương thảo và ký kết hợp đồng; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật đối với những tồn tại, chậm trễ, sai sót, sai phạm (nếu có) thuộc trách nhiệm của bên mời thầu, tổ chuyên gia trong suốt quá trình lựa chọn nhà thầu.

Được biết, cầu Rạch Miễu 2 có tổng chiều dài dự án khoảng 17,6km. Dự án có tổng mức đầu tư công có tổng mức đầu tư hơn 5.170 tỉ đồng từ nguồn vốn thuộc ngân sách Trung ương.

Ý kiến của bạn

Bình luận