Bộ GTVT "thúc" tiến độ nhà thầu thi công cao tốc qua Hà Tĩnh, Quảng Bình

Tác giả: Ánh Minh

saosaosaosaosao
Đường bộ 05/03/2024 15:08

Bộ GTVT yêu cầu các nhà thầu có sản lượng thi công chưa đáp ứng kế hoạch được chấp thuận phải huy động, bổ sung đầy đủ máy móc theo hợp đồng, kế hoạch đã chấp thuận, quyết liệt triển khai thi công ngay các vị trí đã có công địa.

Bộ GTVT "thúc" tiến độ nhà thầu thi công cao tốc qua Hà Tĩnh, Quảng Bình- Ảnh 1.

Thi công cao tốc Bùng - Vạn Ninh

Cần tăng tốc GPMB, phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công

Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu Ban QLDA 6 tăng cường quản lý chất lượng, tiến độ, an toàn lao động, ATGT, vệ sinh môi trường dự án thành phần đoạn Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Trong văn bản, Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA 6 (chủ đầu tư) chỉ đạo các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công phối hợp chặt chẽ với các địa phương để triển khai công tác GPMB, đặc biệt là di dời công trình hạ tầng kỹ thuật, xây dựng các khu tái định cư. Đồng thời rà soát các hạng mục là đường găng về tiến độ như các đoạn xử lý nền đất yếu, công trình cầu, cống… để ưu tiên GPMB trước.

Đối với các vị trí đã phê duyệt phương án đền bù, bố trí tái định cư nhưng không bàn giao mặt bằng, chưa cho thi công, chủ đầu tư tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình có biện pháp xử lý kịp thời.

Ban QLDA 6 cần chỉ đạo đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu thi công xây dựng tiến độ triển khai chi tiết, rà soát báo cáo Bộ GTVT trước ngày 8/3 để theo dõi, chỉ đạo kịp thời.

Bộ GTVT
Hàng tháng phải đánh giá kết quả thực hiện của từng nhà thầu, có giải pháp chấn chỉnh nhà thầu, bù đắp tiến độ đối với hạng mục bị chậm; kiên quyết, kịp thời xử lý các nhà thầu chậm tiến độ, vi phạm chất lượng (nếu có) theo quy định của hợp đồng và pháp luật liên quan.

Bộ GTVT cũng yêu cầu Ban QLDA 6 chỉ đạo nhà thầu, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát tập trung đẩy nhanh công tác lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công của dự án (bao gồm hạng mục ATGT), phấn đấu hoàn thành trong tháng 3/2024. Đồng thời, xem xét triển khai việc lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm tra ATGT theo quy định để kịp thời phối hợp rà soát, thẩm tra thiết kế ATGT, đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Bộ GTVT "thúc" tiến độ nhà thầu thi công cao tốc qua Hà Tĩnh, Quảng Bình- Ảnh 2.

Phương tiện và nhân lực thi công cao tốc Bùng - Vạn Ninh

Cùng với đó, Ban QLDA 6 cần làm việc với địa phương về bàn giao bãi đổ thải, bãi trữ cho địa phương theo quy định. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo, đề xuất Bộ GTVT, UBND các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình để xem xét, quyết định.

Về công tác quản lý hợp đồng, chủ đầu tư quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận, huy động đầy đủ nhân sự có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của dự án; quản lý chặt chẽ việc sử dụng nhà thầu phụ, nhà cung cấp cho dự án đảm bảo quy định của hợp đồng, quy định của pháp luật có liên quan.

Bộ GTVT
Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Bộ trưởng Bộ GTVT trong việc quản lý chất lượng, tiến độ và quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

Khẩn trương huy động tăng cường nguồn lực

Đối với các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công, Bộ GTVT yêu cầu khẩn trương rà soát tiến độ thi công tổng thể, chi tiết, đảm bảo khoa học, khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế hiện trường (xác định rõ nhu cầu máy móc, thiết bị, nhân lực theo từng thời điểm; tính toán dự trù tài chính, vật tư, vật liệu chủ yếu…) để phấn đấu hoàn thành các gói thầu, đoạn tuyến trước ngày 30/6/2025.

Đồng thời, khẩn trương hoàn thành hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công; hồ sơ thiết kế điều chỉnh, bổ sung (nếu có), trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, không làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công của dự án.

Song hành với đó là xây dựng kế hoạch, bố trí lắp đặt đầy đủ các trạm trộn cấp phối đá dăm gia cố xi măng, bê tông nhựa; tiến hành đầy đủ các thí nghiệm, thi công thử cần thiết theo quy định; chủ động tập kết vật liệu chủ yếu, đặc biệt là vật liệu nhựa đường, cát, đá, các trang thiết bị ATGT… đáp ứng tiến độ hoàn thành dự án.

Các nhà thầu có sản lượng thi công chưa đáp ứng kế hoạch: Công ty CP Xây lắp 368, Công ty CP 479 Hòa Bình, Công ty CP Vimeco, Tổng Công ty CP xuất nhập khẩu và XDVN, Công ty CP 471, Công ty DMA, Công ty CP đầu tư phát triển HUGIA và Công ty CP XD Trường Xuân.

Đối với các nhà thầu có sản lượng thi công chưa đáp ứng kế hoạch được chấp thuận, Bộ GTVT yêu cầu huy động, bổ sung đầy đủ máy móc theo hợp đồng, kế hoạch đã chấp thuận, quyết liệt triển khai thi công ngay các vị trí đã có công địa. "Đặc biệt tập trung thi công 3 đoạn tuyến qua đồi cao thuộc đoạn Km612+240 - Km612+840, Km614+250 - Km614+580, Km615+700 - Km616+200, các vị trí xử lý nền đất yếu và 9 cầu chưa thi công… thuộc gói thầu XL02 dự án thành phần đoạn Vũng Áng - Bùng", Bộ GTVT nêu rõ.

Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị tư vấn, nhà thầu tổ chức thi công đảm bảo an toàn lao động, ATGT, vệ sinh môi trường theo quy định. Đồng thời, bố trí đầy đủ nhân lực làm công tác nội nghiệp, kịp thời hoàn thiện các hồ sơ và đẩy nhanh công tác nghiệm thu, thanh toán theo quy định, đáp ứng yêu cầu giải ngân kế hoạch vốn được giao.

Bộ GTVT "thúc" tiến độ nhà thầu thi công cao tốc qua Hà Tĩnh, Quảng Bình- Ảnh 3.

Thi công cao tốc Vũng Áng - Bùng

Đơn vị tư vấn giám sát phải tăng cường kiểm soát chặt chẽ chất lượng thi công, nguồn vật liệu cho dự án; tổ chức kiểm tra, kiểm soát đầy đủ các thí nghiệm, kích thước hình học theo quy định trong chỉ dẫn kỹ thuật và hồ sơ thiết kế được phê duyệt của dự án.

Bộ GTVT yêu cầu chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan trong quá triển khai thực hiện dự án, thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Công điện của Bộ GTVT, kịp thời báo cáo Bộ GTVT các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, đề xuất các giải pháp xử lý, đảm bảo chất lượng, tiến độ dự án.

Cùng với đó, Bộ GTVT giao Cục Quản lý đầu tư xây dựng tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư, các đơn vị triển khai bám sát kế hoạch được chấp thuận; kịp thời tham mưu lãnh đạo Bộ GTVT giải quyết các khó khăn, vướng mắc (nếu có) theo thẩm quyền, đảm bảo chất lượng, tiến độ yêu cầu.