Bộ GTVT tiếp tục duy trì tiến độ giải ngân cao

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 23/09/2020 20:17

9 tháng đầu năm 2020, Bộ GTVT vẫn tiếp tục là một trong số các Bộ, ngành, địa phương có tiến độ giải ngân vốn đầu tư công cao so với mặt bằng chung cả nước.


84657CE0-04D9-4829-8FDE-F9A291AB934D.

Cầu vượt Nguyễn Văn Huyên được hoàn thành đúng dịp Quốc khánh 2.9 (Ảnh: Thế Kỷ)

Theo Vụ Kế hoạch đầu tư - Bộ GTVT,  dự kiến đến hết tháng 9/2020, Bộ GTVT giải ngân được hơn 25,6 nghìn tỷ đồng, đạt 64,5%, đạt gần 2/3 kế hoạch cả năm (hơn 38,8 nghìn tỷ đồng). Trong đó, kế hoạch giải ngân năm 2020 đạt gần 23 nghìn tỷ đồng, đạt 63,4%; vốn kéo dài năm 2019 giải ngân được gần 2,9 nghìn tỷ đồng, đạt 75,4%.

Riêng trong tháng 9/2020, Bộ GTVT dự kiến giải ngân được hơn 6,3 nghìn tỷ đồng, chậm 444 tỷ đồng so với kế hoạch đăng ký. Dự kiến đến hết tháng 10/2020, Bộ GTVT sẽ giải ngân lũy kế gần 30 nghìn tỷ đồng, đạt 75% kế hoạch.

Theo Vụ Kế hoạch đầu tư, để bám sát kế hoạch giải ngân các tháng cuối năm 2020, các nhóm dự án cần phải tăng cường, đẩy nhanh tiến độ, gồm: Các dự án thành phần thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông (đã giải ngân hơn 6,6 nghìn tỷ trên tổng số hơn 9,3 nghìn tỷ đồng (71,2% KH), còn phải giải ngân gần 2,7 nghìn tỷ đồng. Các dự án đường sắt, đường bộ cấp bách (đã giải ngân khoảng hơn 2,4 nghìn tỷ đồng (51,2%), còn phải giải ngân hơn 2,3 nghìn tỷ đồng.

Các dự án vốn trái phiếu Chính phủ đã giải ngân hơn 2,85 nghìn tỷ đồng (54,6% KH), còn phải giải ngân hơn 2,37 nghìn tỷ đồng. Nhóm các dự án ODA khởi công mới đã giải ngân 210 tỷ đồng (đạt 35%KH giao), còn phải giải ngân 386 tỷ đồng. Các dự án giao thông trong nước đã giải ngân hơn 4,8 nghìn tỷ đồng (đạt 76%KH giao), còn phải giải ngân 1.520 tỷ đồng.

Đánh giá về công tác giải ngân của ngành GTVT, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nhìn nhận, mặc dù năm 2020 khối lượng công việc lớn hơn nhưng toàn ngành GTVT vẫn đạt  mục tiêu đề ra, vẫn giữ vị trí top đầu so với các bộ, ngành trong cả nước. Có được điều này là do cán bộ các Ban QLDA đã lăn lộn, ăn ngủ tại công trường cùng dự án; các cơ quan của Bộ như Cục Quản lý xây dựng; Vụ Đối tác công tư; Kế hoạch đầu tư…và đặc biệt là lãnh đạo Bộ đã điều hành rất sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn.

Theo Bộ trưởng, việc Luật Đầu tư công chính thức có hiệu lực đã tạo hành lang pháp lý rất tốt trong việc triển khai các Dự án trọng điểm của Ngành.

Trong thời gian tới, để hoàn thành các dự án đúng tiến độ cũng như đẩy nhanh hơn nữa khối lượng giải ngân, Bộ trưởng yêu cầu các cơ quan có trách nhiệm đánh giá sát hơn nữa các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát. Cụ thể, xem xét kỹ lưỡng đồng thời có công bố công khai  năng lực, quy trình, đảm bảo các yêu cầu mới được tham gia thực hiện dự án.

“Các đơn vị và cán bộ tư vấn yếu kém là một trong những nguyên nhân gây chậm trễ tiến độ và chất lượng công trình. Bởi tư vấn không đủ năng lực sẽ khiến dự án phải điều chỉnh, bổ sung… làm ảnh hưởng cả gói thầu và toàn dự án, thậm chí làm ảnh hưởng chất lượng cũng như thay đổi tổng vốn. Tư vấn không đảm bảo phải “cắt” luôn”, Bộ trưởng chỉ đạo.

Đồng thời, Bộ trưởng cũng đề nghị mỗi cán bộ, người lao động từng vị trí phải nỗ lực hơn nữa để bám sát các mục tiêu mà Bộ GTVT đã đặt ra, đã cam kết trước Chính phủ.

Ý kiến của bạn

Bình luận