Bộ GTVT tiếp tục là lá cờ đầu trong công tác giải ngân

Tác giả: Hạ Liên

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 29/06/2021 06:00

Theo dự kiến, đến hết tháng 6/2021, Bộ GTVT phấn đấu giải ngân đạt 40% tổng số kế hoạch, cao hơn tỷ lệ giải ngân bình quân cả nước.


6BA81A43-2685-4EFF-9F57-5FFDC9C9D4DF.
Bộ GTVT nỗ lực phấn đấu giải ngân (Ảnh minh hoạ)

Theo Bộ GTVT, tính đến 22/6, theo báo cáo của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, giá trị giải ngân được 14.808 tỷ đồng, đạt 34,9% kế hoạch. Thời gian tới, Bộ GTVT sẽ chỉ đạo quyết liệt để phấn đấu giải ngân lũy kế tới hết tháng 6/2021 đạt 40% tổng số kế hoạch.

Với nỗ lực giải ngân trên, Bộ GTVT sẽ tiếp tục là lá cờ đầu trong công tác giải ngân. Theo tính toán của Bộ Tài chính, đến hết tháng 6/2021, ước tính tỷ lệ giải ngân bình quân chung khối các bộ, ngành trung ương là 22,02% (vốn trong nước 23,75%, vốn nước ngoài 12,57%). Theo dự kiến, hết tháng 6/2021 Bộ GTVT đạt tỷ lệ giải ngân cao hơn so với bình quân chung cả nước và cao hơn tỷ lệ giải ngân cùng kỳ năm 2020 (khoảng 6%).

Về kết quả giải ngân một số dự án trọng điểm lớn, đối với 11 dự án thành phần đường bộ cao tốc Bắc - Nam, hiện nay đã điều chuyển bổ sung 1.637 tỷ đồng đảm bảo đủ vốn triển khai 02 dự án mới chuyển sang đầu tư công (QL45- Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu); dự kiến tháng 6 giải ngân được 2.424 tỷ đồng, lũy kế tới hết tháng 6/2021 giải ngân được 6.935/14.981 tỷ đồng, đạt 46,3% kế hoạch. Công tác giải ngân cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Dự án đường bộ cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ có tiến độ giải ngân tốt, đã được điều chuyển bổ sung 647 tỷ đồng kế hoạch, dự kiến tháng 6 giải ngân được 88 tỷ đồng, lũy kế tới hết tháng 6/2021 giải ngân 900/1.811 tỷ đồng, đạt 49% kế hoạch. Công tác giải ngân cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Để có được kết quả này, trong thời gian qua, Bộ GTVT đã chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên công tác xây dựng cơ bản, đặc biệt là giải ngân vốn đầu tư công với nhiều giải pháp: giao ban tập thể lãnh đạo Bộ hàng tuần để xử lý các vấn đề trọng tâm trong tuần và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tuần kế tiếp; giao ban xây dựng cơ bản hàng tháng; yêu cầu các cơ quan tham mưu thuộc Bộ chấn chỉnh, chủ động và nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác tham mưu, nhất là vai trò của cấp trưởng; quy định rõ trách nhiệm của Chủ đầu tư, người đứng đầu ngay trong các Quyết định giao vốn; kịp thời có văn bản đôn đốc, phê bình các chủ đầu tư chậm tiến độ; thường xuyên kiểm tra hiện trường, làm việc với các địa phương để tháo gỡ các khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng; kiên quyết điều chuyển vốn từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, còn thiếu vốn. Tới nay, Bộ GTVT đã thực hiện điều chỉnh kế hoạch 03 đợt cho 11 dự án, với giá trị vốn điều chỉnh 3.130 tỷ đồng).

Ý kiến của bạn

Bình luận